Eckbo reagerer mot eiendomsskatt i Sigdal

Hytteeier og komiker Espen Eckbo reagerer kraftig mot innføring av full eiendomsskatt i Sigdal kommune.

Han har sendt brev til kommunestyret i Sigdal der han legger fram mange gode poenger:

Til Sigdal kommunestyre,
Undertegnede er hytteeier i Eggedal, med hytte på Besserudseter hytteområde ved Tempelseter.
Jeg mottok nettopp et informasjonsbrev fra kommunen om at det er innført eiendomsskatt i Sigdal.
Jeg har kanskje sovet litt i timen, så dette var en nyhet for meg. Ønsker med dette å melde min misnøye med vedtaket, slik at ingen skal kunne si at skatten ble innført uten reaksjoner fra hytteeierne.
Som hytteeier bidrar jeg allerede mye til kommunens økonomi. Jeg har ikke bare betalt millioner for eiendommen og oppføring av hytta, men jeg betaler løpende avgifter til vei, strøm, avløp, avfall, løyper, fiskekort og annet.
Jeg støtter ellers kommunen ved å handle lokalt så langt jeg kan, og benytter lokale håndverkere til tjenester fremfor å hente folk utenfra som kan være konkurransedyktige på pris.
Jeg snakker også varmt om Sigdal/Eggedal som hytteområde og turistdestinasjon, og antar at jeg med det har bidratt til at flere har etablert seg med hytter i kommunen.
Som hytteeier bidrar jeg selvsagt gjerne til kommunens vekst og velstand, men ikke ved å beskattes denne måten.
Hvis kommunen ønsker mer inntekter fra hytteeierne, så er løsningen å utvide tilbudet av varer og tjenester som vi kan bruke penger på.
En ren beskatning av hytteeiere for å dekke lokalbefolkningens behov, er et lettvint, urettferdig og kortsiktig grep, som vil skape en negativ dynamikk mellom hytteeiere og kommune.
Et lite regnestykke viser at en skatt på 2 promille av hytteverdien betyr at faste hyttekostnader for min del øker med over 20% uten at jeg får noe igjen for dette.
Jeg vil selvfølgelig nå søke å dekke inn denne skattekostnaden ved å bruke mindre penger i kommunen ellers.
Slik går vinninga går opp i spinninga for kommunens del. Verdier blir ikke skapt i kommunen - de blir borte.
Min lojalitet til kommunen er satt på prøve, og det er et åpent spørsmål om jeg kan eller ønsker å bli værende som hytteeier i Sigdal hvis denne skatten består.
Vennlig hilsen
Espen Eckbo
Hytteeier,  Besserudseter hytteområde
Eiendom 142/104/0/0
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**