Arbeiderpartiet er ikke klimaets redningsmann

Foto: Jin Sigve Mæland

Eirik Texe i Bergen AUF maler i sitt innlegg i BT 14. juli et bilde av Arbeiderpartiet som klimaets etterlengtede redningsmann, og en borgerlig side som fremfor alle hensyn ønsker å privatisere. Noen har glemt å fortelle Texe at de store innovasjonene sjeldent finner sted i offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er nemlig ikke noe umiddelbar motsetning mellom bedrifters nyttemaksimering, og fellesskapets beste. Dette betyr ikke at kapitalismen kun har gode, og kun tilsiktede konsekvenser, men det betyr at vi med en fornuftig og grønn skattepolitikk kan sette næringslivet på riktig vei.

De største og mest revolusjonære oppfinnelsene verden har sett har nemlig sjeldent kommet fra statlige aktører; de kommer derimot fra kreative og virksomme individer som, gitt de rette insentivene, utretter mirakuløse ting.

Gutenbergs trykkepresse, Flemmings penicillin, Galileis teleskop og Wright-brødrenes fly er alle eksempler på hvordan enestående individer har klart å endre historien.

Kapitalismen er ingen hellig ku

Kapitalismen eri ngen hellig ku. Hva som er rasjonelt på individnivå, ender ikke alltid opp med å være rasjonelt på kollektivt nivå. Derfor er det svært viktig at vi har på plass mekanismer som kan korrigere denne kollektive irrasjonaliteten.

I årevis var den rødgrønne regjeringen mer opptatt av å skattlegge dem som bidro til vekst og innovasjon i samfunnet, i stedet for dem som hadde de største klimagassutslippene. Slik skaper vi ikke grønne arbeidsplasser.

For oss er det et klart og tydelig mål at den grønne økonomien innen 2030 skal være lønnsom nok til å erstatte petroleumssektoren, og videre at alle lover og forskrifter skal utformes med hensyn til bærekraft.

Norge har nemlig svært gode forutsetninger for å bli verdensledende på grønn energi, og med de enorme ressursene vi har i vann, bølger og vind, må vi gå i bresjen og investere store summer i teknologiutvikling og samtidig sette næringslivet på riktig spor.

Kan ikke ta Ap seriøst i miljøpolitikken

Jeg har for lenge siden sluttet å ta Arbeiderpartiets klimapolitikk seriøst, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre så lenge det svart på hvitt i arbeidsprogrammet deres står at de ønsker å “åpne nye områder for petroleumsvirksomhet”, for ikke å snakke om at de ønsker å tillate massiv sjødeponi i Førdefjorden fra det private selskapet Nordic Mining.

Texe mener i sitt innlegg at det er et paradoks at folk blir både blåere og grønnere. Jeg mener paradokset ligger ved et Arbeiderparti som ønsker at staten skal redde oss alle, samtidig som den drikker seg full på petroleum.

Sondre Hansmark Persen
1. nestleder i Hordaland Unge Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 15. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**