Integreringsplan i Moss

Foto: Dreamstime.com

Det er gledelig at vi nå har fått på plass en helhetlig integreringsplan for Moss kommune. Forslagene til Høyre, Venstre og KrF ble foreslått sammen med FrP i bystyret i juni og vedtatt. De fleste forslagene ble vedtatt enstemmig eller med stort flertall.

Anne Bramo, FrP, skriver i avisa at “ingen av de andre partiene har vist interesse for å få den fram til politisk behandling”. Venstre vil minne om at det gikk kun et halvt år fra FrP brøt samarbeidsavtalen med Høyre, Venstre og KrF før saken kom til behandling, etter å ha vært på ekstern kvalitetssikring.

Bramo skriver at deres forslag om heldekkende plagg ble vedtatt. Det som er korrekt er at Høyre, Venstre og KrF justerte dette forslaget i sin felles behandling til å omfatte heldekkende hodeplagg de steder hvor ansatte møter publikum i tjeneste, ikke et generelt forbud for alle slik FrP ønsket. Det er forskjell på å forby det man ikke liker og å legge til rette for at publikum skal se den de må forholde seg til.

De fleste av forslagene som FrP kom med under behandlingen av planen lå allerede i planen eller i andre planer som ble behandlet i det samme bystyret. Bramo skriver at “omtrent halvparten av sosialhjelpsbudsjettet i kommunen” går til innvandrere. Dette skyldes i stor grad at disse trenger bostøtte til å få bolig. Det gjelder da også flyktninger. Bystyret vedtok i samme møte å endre husleiesystemet slik at boutgiftene kommer på et riktigere og lavere nivå. Det var bare FrP som stemte mot dette. Dermed vil sosialhjelpen framover i større grad gå til andre viktige behov enn til husleie.

Flere av FrP-forslagene gikk på språkutvikling hos barn, hvor de foreslo å styrke dette for førskolebarn. Dette området har allerede blitt styrket betraktelig i denne valgperioden gjennom pedagogisk senter. Våre ansatte på senteret og i barnehagene gjør en fantastisk jobb opp mot fremmedspråklige barn. Det samme gjelder lærerne i skolene. Ser vi på de ulike skolene i Moss er det faktisk slik at det relativt sett skapes noen av de beste resultatene i skoler med stor andel innvandrerbarn. Det skyldes det systematiske arbeidet som gjøres og er gjort i kommunen over tid. Det er rart at Bramo og hennes gruppe ikke har fått med seg det.

Venstre mener Moss kommune jobber godt med integrering gjennom en rekke tiltak. Opplæringssenteret (Moss VOKS) har over tid gjort at Moss ligger i norgestoppen på å få innvandrere inn i studier eller jobb etter fullført introduksjonsprogram. Høyre, Venstre og KrF underslår likevel ikke at det er mulig å gjøre forbedringer. Flertallet vil derfor ha en gjennomgang av Moss VOKS. Bystyret støttet også enstemmig vårt fellesforslag om å kombinere norskopplæring i større grad med arbeidstrening.

Kronikken til Anne Bramo på nettsidene til Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**