– Idrettsrådet ødelegger for frivilligheten

Foto: Jo Lerheim

Alle typer offentlige bygg skal være mest mulig tilgjengelig for alle bergensere. Det gjelder også idrettshallene, sier Venstres Idun Bortne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Forrige fredag skrev Fanaposten om kommunen som har besluttet å stenge idrettshallen i Sædalen tidligere på fredager. Det kan bety kroken på døren for fritidsklubben «Nubben».

Dette medfører at 100 barn mister et viktig fritidstilbud.

Beslutningen har Bergen kommune tatt i samråd med Idrettsrådet.

– I dette tilfellet kutter Idrettsrådet og byrådet åpningstidene til den uorganiserte frivilligheten til fordel for den organiserte idretten. Alle typer offentlige bygg skal være mest mulig tilgjengelig for alle bergensere. Det gjelder også idrettshallene, sier Venstres Idun Bortne.

Idrettsrådet enig

Leder for Idrettsrådet i Bergen er enig i kritikken, og mener det nye reglementet ikke er godt nok gjennomtenkt.

– Det er administrasjon og utleiereglementet som sier at halltidene skal reduseres om fredagene. Dette skal gjelde alle kommunale anlegg i Bergen. Jeg synes denne avgjørelsen ble tatt for tidlig, sier Roar Andersen.

Han mener at man trenger en grundigere diskusjon for å se ringvirkningene av vedtaket.

– Sosialpolitisk er dette uheldig. I områder med lite tilbud vil en tilgjengelig idrettshall stimulere til bedre oppvekstsvilkår. Vi håper saken vil tas opp igjen og vurderes grundigere, sier Andersen.

Tilgjengelig for alle

Terje Reistad i Idrettsservice i Bergen kommune er tydelig på at man må skille idrett og andre fritidstilbud.

– Vi opererer ut i fra idretten sine økonomiske midler. Det blir feil om en fritidsklubb skal ta av midlene til idretten, sier Reistad.

Denne uttalelsen provoserer Bortne.

– Flerbruk er fremtiden. Alle offentlige bygg må være mest mulig tilgjengelige for alle. Korpsene må kunne bruke skolene, idretten må kunne bruke kulturhusene og ungdomsklubber må kunne bruke idrettshallene.

– Det virker som om Idrettsservice tror at idrettshallene tilhører dem. Men de tilhører alle bergenserne, sier Bortne.

Hun ønsker en tydligere og større gjennomgang av hvem som får bruke kommunale bygg.

– Vi har sett at det er vanskelig for korps å få lov til å bruke skolene på kveldstid. Byrådet prøvde også å stenge svømmehallene for alle andre enn medlemmer av svømmeklubber. Jeg merker en økende tendens til at alle skal sitte på sin egen tue og forsvare sitt territorium. Dette er en uheldig utvikling.

Det uorganiserte er viktig

Bortne, som sitter i oppvekstkomiteen i bystyret, er bekymret for at alle deler av oppveksten skal organiseres.

– Vi må legge til rette for uorganisert fritid. Det er allerede bekymringsfullt at nesten hele dagen til barn og unge er gjennomorganisert. Venstre ønsker ikke at kommunen skal gjøre dette enda verre ved å forbeholde haller og kommunale bygg til dem som er  organisert.

Suksessen er laverskeltilbud

Kari Jaastad sitter i styret ved «Nubben fritidsklubb». Hun tror mye av suksessen bak fritidsklubben er den uorganisert idretten.

–Dette er et lavterskeltilbud hvor barn og ungdom kan drive uorganisert idrett. Her kan de komme og drive med den aktiviteten de ønsker. Vi foreldre ser bare til at alt går riktig for seg. Ellers har de det fulle ansvaret for egne aktiviteter. Dette tror jeg er viktig, sier Jaastad.

Les hele saken på side 10 – 11 i Fanaposten fredag 17. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**