Skole og SFO på Frosta

_MG_7306

Skole

Frosta Venstre vil:

  • ha et styrket fokus på den enkelte elevs læringsmiljø og muligheter til personlig utvikling og dannelse.
  • at samarbeidet med organisasjonen MOT, videreføres.
  • styrke grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og digital kompetanse i Frosta skole
  • styrke ferdighetene hos elevene i å uttrykke seg muntlig i skolesammenheng
  • skape større rom for praktiske og estetiske fag i Frosta skole

Skolefritidsordning

Frosta Venstre vil:

  • Vi ønsker å sikre nødvendige ressurser til Skolefritidsordninga på Frosta slik at den kan legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
  • Frosta Venstre ønsker å differensiere satsene etter foreldrenes inntekt.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**