Til innhold
Stig Morten Skjæran

Det er alt for få frostinger i verden.

Frosta Venstre

Velkommen til Frosta Venstre. Frosta Venstre har 12 medlemmer og 2 representanter i kommunestyret på Frosta: Stig Morten Skjæran og Lise Jørstad Skogen. Lokallagsleder er Lise Jørstad Skogen

Stig Morten er medlem av formannskapet og regionrådet for Værnesregionen.

Lise er medlem i komite Utvikling.

 

Hovedsaker

 • Kommunestruktur

  Vil vil:

  Ha en kommunesammenslåing

  Vi vil sikre større og bedre fagmiljøer i Frosta kommune gjennom en kommunesammenslåing. Vi vil med dette sikre kvaliteten på de kommunale tjenestene for fremtiden.

 • Det er alt for få frostinger i verden

  Vi vil:

  Videreutvikle frivillighetssentralen
  Videreutvikle ungdomsklubben
  ha økt voksentetthet i skolen
  rullerende barnehageopptak
  gjennomføre utbygging av parken i sentrum SNAREST!
  redusere eiendomsskatten

 • Grønderpartiet

  Vi vil:

  Opprette kHotell
  Etablere nye næringsareal
  Øke reiselivsnæringen

  Grønder = er en fellesbetegnelse på grønn og bærekraftig næringsvirksomhet i all hovedsak knyttet til mat og landbruk, skapt og drevet av entreprenører og gründere rundt om i det ganske land. Frosta flommer over av fremragende grøndere.

 • Velfungerende grønne transportløsninger

  Vi vil:
  Fylkesvei 753 mellom Frosta og Åsen opprustes til «gulstripestandard»
  Ha gang- og sykkelvei 4 km ut fra Frosta skole i 5 hovedretninger

Våre folk