Folks identitet… … eller sultefôret forvaltningsorgan?

Foto: Venstre

Aktuell kommentar av Finn-Erik Blakstad:

Rygge er trolig verdens beste sted å bo. Kombinasjonen av klima, landskap, fjord og nærheten til hovedstaden gjør oss unike. Andreas Viestads TV-program om Norges grønnsakshage kringkastes stadig verden over. Siste istid stoppet her.

Resten av landet lå under isen. Golfstrømmen fra Mexico som møter morenejorden skapt av siste istid gir oss identitet og stolthet. Derfor bosatte de første nordmennene seg akkurat her.

Derfor ble verdens nordligste Johanitterkloster etablert her. Og derfor ønsker i dag stadig flere å flytte til Rygge.

Sulteforet

Nå er spørsmålet hvor viktig forvaltningsorganet, Rygge kommune er. Målet bør være å ta vare på Rygges verdier samtidig som man legger til rette for nye arbeidsplasser og økonomisk utvikling.

Den sultefôrede kommunen drifter skolene og eldreomsorgen i Rygge. Stort mer har ikke dette forvaltningsorganet å tilby. Rygge har verken kultursjef, næringsjef, turistsjef eller miljøsjef. Ingen er stolte av Rygges planarbeid de siste 30 årene. Det bygges på kryss og tvers. Rådmannen er mest stolt av hvor ”effektivt” kommunen driftes. Kommunens desidert største tettsted ligger limt langs grensen til Moss. Utviklingen av tettstedet Hamlstad går sakte og stadig mer av landets beste matjord ødelegges. Jeg mener det er en klar sammenheng mellom sulteforingen av kommunen og den uønskede utviklingen.

Med helhetlig planlegging og klare politiske mål, har vår region potensiale til å lykkes med det meste.

Sol og strand

Jeløy og Rygge er som to dråper vann. Like mange innbyggere, lang kystlinje til Oslofjorden, unike landskapsvernområder, bynært landbruk og Moss by som handelsentrum.

Tenk hva vi kan få til sammen. Tenk om man kan enes om felles mål for fremtiden.

Hvilke andre regioner kan tilby flest soltimer, 44 badestrender, bøkeskog og ekealleer i en fjordby 30-40 minutters togtur fra Oslo?

Attraktive steder å besøke er også attraktive steder å bo. Attraktive steder å bo er ofte også attraktive steder å drive næring. Hvordan kan vår region utløse sin attraktivitet ovenfor besøkende, tilflyttende og nytt næringsliv?

Er løsningen å tviholde på en gammeldags kommunestruktur for å ta vare på identiteten? Jeg tror løsningene er samarbeid om felles mål på tvers av gamle grenser. La oss utvikle både by og land.

La oss dyrke de landlige verdiene i Rygge og på Jeløy, mens byen vår tar seg av urbane oppgaver

Politiske partier uten meninger er skummelt. I Rygge er Sv og Frp tydelige på at de er motstandere av en ny kommune. Andre partier driver sin sedvanlige østerspolitikk.

Før hvert eneste valg sier man minst mulig om hva man ønsker. Man ønsker kun utredninger og vurderinger.

Andre steder blir partier kritisert for å selge valgflesk. Jeg mener tause partier er verre.

Partier må ha meninger for å få legitimitet og handlekraft.

Vindmøller

Motstandere av en ny kommune peker på at man ikke ønsker problemene til Moss. Det er vist både dårlig økonomi, dårlige tjenester og dårlige politikkere i Moss. Man snakker om Moss som et sted langt av gårde som man ikke ønsker å identifisere seg med. Jeg mener imidlertid at utfordringene i Moss skyldes nettopp kommunegrensene. En ny kommune på 50-60 tusen innbyggere kan lettere planlegge fremtiden. Kommunene behøver ikke motarbeide hverandre i kampen om lokalisering av nye arbeidsplasser.

Kommunereformen har bred støtte på Stortinget. Normalt vil en kommunereform ha samme virkning som vindmøller. De fleste vil ha vindmøller, men ikke der de bor. På Stortinget ønsker nesten alle en kommunereform, men man møter ofte lokal motstand. I Rygge er det motsatt: I en undersøkelse Sentio gjennomførte i juni svarte 49% at de var positive til Stortingets kommunereform. På spørsmål om man ønsket at Rygge bør slå seg sammen med minst en av nabokommune svarte 50% ja. I Rygge er det altså flere som er positive til en ny kommune lokalt enn som er positive til kommunereformen. Dette bekrefter inntrykket av at mange er lei av vårt gamle sultefôrede forvaltningsorgan. Tiden er inne for å skape noe nytt sammen med Moss.

Venstre mener Norge har for mye byråkrati . Norge har 10.000 lokalpolitikkere. Dersom man først støtter kommunereformen er det er det nesten umulig å være motstander av at Moss og Rygge bør skape en ny kommune. Råde og Våler er selvfølgelig også velkommen om de vil. Kommunegrensen på Varnaveien kan sammenliknes med Akerselva eller Drammenselva. Man kan ikke ha en kommunegrense mitt i en by. La oss utløse regionens enorme potensiale. La oss skape Moss og Rygge kommune nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**