Ja til sertifisering av sommerskoler

Foto: Jo Straube

Ap etterlyser kontroll og regulering av sommerskoler. Venstres Erlend Horn vil heller innføre en frivillig sertifiseringsordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det finnes ingen samlet oversikt over de ulike sommerskoletilbudene i Norge. Det finnes heller ingen form for offentlige godkjenning av slike tilbud.

– Man burde hatt en viss kontroll med dette, fordi det utvanner begrepene «skole» og «læring». Man har heller ikke noen klar kvalitetsstandard på sommerskoletilbudet slik det eksisterer i Bergen, mener Aps Pål Hafstad Thorsen.

Frivillig sertifisering

Erlend Horn, førstekandidat for Venstre i Bergen, mener også det burde finnes en mekanisme for å skille gode og dårlige tilbydere fra hverandre.

– Det er et forbrukergode å vite at dersom man sliter i matte og går til en som tar seg betalt for å undervise i dette, skal denne personen vite hva han eller hun driver med.

Horn har mer tro på en frivillig sertifiseringsordning, enn å stille absolutte krav.

– De som har en sånn type sertifisering vil ha en konkurransefordel, og sånn sett kan det stimulere folk til å søke om godkjenning. Det kan for eksempel også inkludere et kurs i pedagogikk, sier han. Venstrepolitikeren er åpen for å diskutere hva som må til for å bli sertifisert.

– For eksempel kan det være å vise at de har en ok karakter i det aktuelle faget, at de kan vise til fag fra universitetet, eller lignende. Samtidig må man ikke drepe gode initiativ med byråkrati, mener Horn.

Får støtte av skolebyråden

Skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H) deler ikke Thorsens syn.

– Selv om jeg har forståelse for Hafstad Thorsens poeng, er jeg uenig. Sommerferie er jo ferie, det er utenfor skoletid, og det er ikke opp til myndighetene verken å bestemme eller kontrollere hva foreldrene sender ungene sine på.

– Jeg synes ikke skolebegrepet blir utvannet. Å frata dem skolenavnet setter jeg et stort spørsmålstegn ved. Jeg tror ikke det er der hunden ligger begravet. Hoff mener det vil bli både dyrt og byråkratisk å gjøre som Ap-politikeren foreslår, og har mer tro på Venstres innspill.

– Man kan kanskje vurdere en frivillig sertifisering, slik Venstre skisserer, der hvor det er et faglig skoleinnhold og teoretisk undervisning.

Les hele saken på side 4 i Bergens Tidende søndag 26. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**