Folk først!

Larvik Venstre

Venstres fylkestingskandidat Karin S. Frøyd har i Østlands-Posten skrevet en kommentar til FrPs innlegg om at alle fritt skal kunne bygge hva og hvor. Dette uten å måtte ta hensyn til om dette er i tråd med vedtatte planer og lovregler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres hovedslagord er ”Folk først”. Det betyr at alle politiske prinsipper og systemer skal ha til formål å skape et samfunn som er best mulig å leve i for alle mennesker. Dette er vel målet for de fleste partier og politikere. FrP sier ofte at de er partiet for ”folk flest”. Dette minner om Venstres slagord, men innlegget til FrPs Bjørn-Kristian Svendsrud i ØP 17. juli, viser hvor langt FrP står fra Venstre og de øvrige norske partiene i den daglige politikk.

Svendsrud gjør til et poeng at de i ”Fremskrittspartiet er opptatt av å lytte til innbyggerne, og gi minst mulig negative innsigelser til ønsker, søknader og forespørsler”. Dette er selvsagt politikerne fra alle partier opptatt av.

Det som er Svendsruds virkelige poeng i hans innlegg, er at alle fritt skal kunne bygge på sine egne eiendommer. Her har han rett i at FrP ofte står for noe annet enn de andre partiene. Ansvarlige politikere skal ikke bare si ja til alt en eller annen vil få vedtatt. Ansvarlige politikere kan måtte si nei til enkelte søknader. Dette fordi en tillatelse til en enkeltperson vil kunne gå utover de mange, ”folk flest”. Mange av de enkeltvedtak FrP støtter, er derfor i realiteten ikke til beste for ”folk flest”.

Et viktig eksempel der allmennhetens interesser ofte bør gå først, er strandloven. Denne sikrer tilgang for alle til naturressursene. Hadde FrP fått råde, ville noen få velstående ha hatt de fleste naturperlene for seg selv. Vi som hører til ”folk flest” ville vært utestengt fra mange av de opplevelsene naturen kan gi oss.

Svendsrud skriver også: ”Vi ser oss lei på at enkelte politikere tror de vet bedre enn innbyggerne sine”. Jeg tror ikke det er mange politiker utenfor FrP som mener noe slikt. Vi fatter våre vedtak ut fra det vi tror er til beste for menneskene, og ikke fordi vi mener at vi vet bedre enn andre. Det fremkommer også ofte at innbyggerne har ulike meninger i de fleste saker.

Med folkestyre og demokrati er det flertallet som bestemmer om en sak skal gå igjennom eller ikke.

Politikere som har sagt ja til å bli folkevalgte, har også sagt ja til å ta tunge, viktige og vanskelige beslutninger. De politiske partiprogrammene er grunnlaget for de sakene som politikerne skal bestemme. Det er politikernes ansvar å ta beslutninger i saker som dukker opp. Og det er politikernes ansvar også å ta upopulære beslutninger når de mener disse er riktige.

Alle partiene ønsker å skape en enklere og bedre hverdag for Vestfolds innbyggere. Venstre vil legge til rette for høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling for alle Vestfolds innbyggere, ikke bare for noen få. Det er her vi skiller oss fra FrP.

Karin Synnøve Frøyd

 

 

Karin Synnøve Frøyd
fylkestingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**