Syk, ikke kriminell

Foto: Jo Straube

På fire år har Bergen hatt fire ulike byråder med ansvar for rusfeltet. Ingen av dem har evnet å ta tak i det virkelige problemet i ruspolitikken – kriminaliseringslinjen og den naive utopien om det narkotikafrie samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Denne sommeren har vært preget av høylytt diskusjon om hvorvidt det er rett av politiet å bortvise rusavhengige fra områder som Vågsbunnen. Bakgrunnen er stengingen av Nygårdsparken i fjor, som har spredt russcenene i byen.

Regulering og avkriminalisering

Bergen Venstre skapte debatt da vi i 2012 tok til orde for å avkriminalisere narkotika, og se på fornuftige måter å regulere ulike stoffer på.

En avkriminalisering vil gi rusavhengige nødvendig helsehjelp, hvilket er deres menneskerett. De må møtes med sosialfaglige tiltak i stedet for å bli kjeppjaget av politiet.

Bystyret kan ikke endre narkotikalovgivningen, så her er vi prisgitt Stortinget. Det er derimot mye vi kan gjøre, og som burde vært gjort, i Bergen. Det aller viktigste er å redde liv.

I 2014 døde 30 mennesker av overdose i Bergen. Året før Nygårdsparken ble stengt var tallet 23. Bergen ligger fortsatt helt i Europatoppen i overdosedødsfall i Europa.

Ja til brukerrom

Det viktigste enkelttiltaket for å redusere dødsfall er å innføre brukerrom, der narkotika kan inntas under oppsyn av helsepersonell. Med slike tilbud er det lettere å forsvare at politiet reagerer på åpenlys rusbruk på offentlig område.

I dag er det eneste alternativet for dem som ikke kommer ut av rushelvetet å innta narkotika innendørs i en leilighet eller hospits, ofte alene: Det øker faren for dødelig overdose.

Det gjøres mye godt arbeid i dag. Sammenlignet med situasjonen for ti og tjue år siden har Norge nå i større grad anerkjent skadereduksjon som et viktig prinsipp i rusomsorgen, som tildeling av rent brukerutstyr og legemiddelassistert rehabilitering.

Vi applauderer også sosialbyråd Silje Hjemdals engasjement for forskning på naltrekson, en såkalt «heroinvaksine».

Hun har derimot fått det for seg i et innlegg i BT 23. juli at tilhengerne av heroinbehandling mener at dette skal løse alle byens narkotikaproblemer. Det er selvsagt ikke riktig, men det kan hjelpe noen som vi ikke når med andre tiltak.

Vi vil derfor oppfordre henne til å vise det samme engasjementet overfor forskning og erfaringer med effektene av brukerrom og heroinbehandling. Begge tiltak handler om å anerkjenne rusavhengighet som en sykdom og ikke noe kriminelt.

Erlend Horn, 1. kandidat for Venstre i Bergen

Geir Kjell Andersland, 2. kandidat for Venstre til fylkestinget i Hordaland

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende tirsdag 28. juli.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**