Bedre økonomistyring

Bedre økonimistyring i Vestre Toten
Bedre okonomistyring, Foto: StockSnap.io

Vestre Toten Venstre hadde som førsteprioritet ved forrige kommunevalg «god økonomi». På tross av innføring av eiendomskatt fra 01.01.2014 så er Vestre Toten kommune fortsatt en ROBEK-kommune, den eneste i Oppland Fylke.

Det hjelper lite med mere penger dersom bruk av pengene ikke styres strengt! Venstre sier ikke at kommunens investeringer er feil, men kostnadene er for store i forhold til det vi har råd til.

Vestre Toten Venstre mener:

  • vi må redusere kommunens driftsutgifter bl. annet gjennom mer effektiv bruk av egne bygg
  • kommunen må nyttegjøre seg av bedre samarbeid med høyteknologibedriftene i regionen
  • vi må øke samarbeidet med nabokommunene og jobbe mot kommunesammenslåing
  • målbevisst arbeide for å øke kommunens inntekter gjennom økt tilflytting
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**