Rissa Venstre er for sammenslåing av kommunene Rissa og Leksvik

Rissa og Leksvik kommuner, Google maps

Rissa Venstre mener det er fornuftig å slå sammen de to kommunene, Rissa og Leksvik.

Dermed vil vi oppnå

 • Bedre tjenestetilbud
 • Bedre kommunikasjon mot Trondheimsregionen
 • Positiv effekt for næringslivet

Vi har forståelse for at en sammenslåingsprosess kan være krevende, og vi vil arbeide for at vi skal oppnå et godt resultat.

Vår visjon for den nye kommunen i 2025 er:

Rissa og Leksvik er en raus, åpen og inkluderende kommune som er attraktiv for bosetting og næringsetableringer.

Folk Først

Kommunesammenslåing er en krevende prosess for innbyggere og ansatte. Venstre vil arbeide for at alle interesser blir ivaretatt og hørt, slik at i 2025 er alle innbyggerne stolte av den nye kommunen.

Miljø

I 2025 har vi gjennomgått et grønt skifte. Kommune og næringsliv er i GRØNN VEKST

Kommunen har i 2025:

 • En hel stilling som miljøkoordinator for all kommunal aktivitet
 • Høye krav til miljøhensyn og bruk av ny teknologi ved kommunale innkjøp av varer og tjenester

 

Næringsliv – grønn vekst

 • I kommunen brukes alt tilgjengelig jordbruksareal – jordvernet står veldig sterkt
 • Kommunens næringsliv samarbeider med forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen for å skape nye og framtidsretta arbeidsplasser

I 2025 har den nye kommunen en framtidsretta kommuneplan som legger alt til rette for bærekraftig GRØNN VEKST.

Skole og kunnskap

 • Det er full barnehagedekning med løpende opptak og høy tetthet av barnehagelærere
 • Skolene har tatt i bruk ny teknologi som gir bedre undervisning.
 • Resultatene i skolene i kommunen er av de beste i landet med hensyn på mobbing, trivsel og læring
 • Det er én videregående skole – i nytt bygg. Skolen har et bredt fagtilbud med attraktive linjer slik at flest mulig av elevene fra Rissa og Leksvik kan bo hjemme.

 

Velferd

 • Kommunens tjenester skal gi livskvalitet, aktivitet og glede
 • Kommunen er langt framme når det gjelder bruk av velferdsteknologi
 • Den nye kommunen har et variert omsorgstilbud som ivaretar behovene til innbyggerne.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**