Valgliste 2015

Kandidatnummer: Navn: Fødselsår: Stilling:

1

Dag Tveit

1958

Selvst. næringsdriv.

2

Sissel Marie Børthus

1983

Konsulent

3

Tor Line

1965

Energirådgiver

4

Sigrun Eldfrid Peerstøe-Kotthaus

1956

Industridesigner

5

Øyvind Hadland

1979

Lærer

6

Margunn Lindaas Øygarden

1955

Lærer

7

Kari Foust

1939

Pensjonist

8

Frank Erik Matre Bakken

1991

Datacom-tekniker

9

Gry Johanne Sværi Tveit

1959

Økonomimedarb.

10

Bernt Erikstad

1963

Undervisn. inspektør

11

Tom Håvar Olsen

1975

Utviklingsingeniør

12

Kjetil Sørensen

1975

Lastebilsjåfør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**