Appell om utviding av stemmeretten

2. kandidat
Håvard Urkedal, Haakon E. Ståmyr

Begrensinger på retter bør defineres strengt og begrunnes godt. Denne begrunnelsen finnes ikke lenger for 16-åringer fordi ungdommen gjør allerede mange valg som påvirker deres fremtid og fremtiden til mennesker rundt dem, det er naturlig at dette også burde gjelde politiske valg.

Utvid demokratiet, si ja til 16-årig stemmerett. Stem Venstre!

Håvard Urkedal

2. kandidat, Haram Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**