Rissa Venstre vil ha flere gang- og sykkelveier

Stefan og Tove sykler på smale veier i Rissa, Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Vår ordførerkandidat, Stefan Hansen, er opptatt av trafikksikkerhet, og mener kommunen nå må arbeide for å få bygd ut flere gang- og sykkelveier i kommunen.

Det er Sør-Trøndelag fylke som har ansvaret for å bygge ut gang- og sykkelveier i fylket. For å komme med på prioriteringslista til fylket er det viktig at kommunen er frampå med planlegginga, og Stefan Hansen ønsker å være en pådriver.

Tove Eivindsen, som er 2. kandidat på fylkeslista for Venstre, var på besøk i Rissa tidligere i sommer, her kan du lese om besøket: Tove på besøk i Rissa

Hun så blant annet på behovet for gang- og sykkelveier i Rissa. I programmet til fylkespartiet står det at de særlig vil prioritere gang- og sykkelveier i distriktene, det er her etterslepet er størst. Dette ønsker Tove å følge opp.

I programmet til Rissa Venstre er dette hovedsakene på vei og trafikk:

  • Arbeide for å redusere CO2 Ved å legge til rette for myke trafikanter får vi både miljøgevinster, helsegevinster og større trivsel.
  • Arbeide for at det blir gang- og sykkelveier ved alle skoler og tettsteder, og da spesielt hvor flest mennesker ferdes.
  • Legge til rette for at flest mulig barn og unge kan sykle eller gå til skole og fritidsaktiviteter. Stimulere til mer sykkelbruk til jobb og skole.
  • Arbeide for å realisere bru over Trondheimsfjorden.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**