Invitasjon til regionsamlingar

Velkommen til regionsamling, Foto: Sfj Venstre

Valkampen er like om hjørnet, og tradisjonen tru vil vi samle medlemmar og valkampmedarbeidarar til regionsamlingar for å informere om og planlegge valkampen i Sogn og Fjordane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 

Vi ønskjer velkommen til regionsamlingar. Det vert lagt opp til kveldssamlingar tre stadar i fylket:

 

Sogndal 18. august kl. 18.00-20.30, rådhuset

Førde 19. august kl. 18.00-20.30, Storehagen

Nordfjordeid 20. august kl. 18.00-20.30, rådhuset + offisiell valkampopning m/Trine Skei Grande kl. 16.00

Alle medlemmar i Venstre er velkomne på desse samlingane, og det er særleg viktig at lokallagsleiarar, ordførarkandidatar og andre som står høgt på listene møter opp. I utgangspunktet ber vi lokallaga møte i sin region, men er datoen umogleg er det sjølvsagt mogleg å stille på ei anna regionsamling. Med omsyn til servering er det fint om lokallagsleiar kan melde inn til fylkessekretæren på e-post [email protected] på førehand kor mange ein stiller med.

 

Program for samlingane:

  • Motivasjonstalar ved topp 3 til fylkestingsvalet: Gunhild Berge Stang, Klaus Iversen og Marianne Øren
  • Slik kan du bidra i valkampen, ved valkampsjef Sveinung Rotevatn
  • Utdeling av fylkesbrosjyrer, valsetlar og plakatar til lokallaga
  • Presentasjon av korleis ein kan nytte nettsider, sosiale medier, dørbanking m.m. til å nå ut til veljarane.
  • Spørsmål og diskusjon om politikk og praktisk organisering.

Valet 2011 vart ein suksess for Sogn og Fjordane Venstre. Valet i år skal ikkje bli nokon mindre suksess. Då er vi avhengige av eit toppa lag der alle er motiverte, informerte og klare til valkamp. Velkomen til samling!

Brukar du Sogn og Fjordane Venstre si facebook side? Dt er ein effektiv og lettvint måte å halde seg oppdatert på kva Sogn og Fjordane Venstre driv med. Vi oppmodar dykk difor til å like sida vår https://www.facebook.com/SFJVenstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**