Hobøl-økonomien

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

Hobøl Venstre registrerer at FrP og Håvard Jensen ønsker å debattere kommuneøkonomien i Hobøl, og det er bra. Vi vil gjerne få kommentere hvordan vi ser det.

For bildet er mye mer sammensatt enn det Jensen presenterer i avisen. Hobøls perioder med underskudd startet helt tilbake i 2005. Da var det Ap og FrP som regjerte sammen. I forrige periode, som startet bra, men som endte med nesten 10 mill i akkumulert underskudd, var det Frp, H, KrF og Sp som var i posisjon. Nå sitter vi i Venstre sammen med Ap og Sp og styrer skuta. Likevel var det Ap og H som sammen stemte frem budsjettet som førte til rekordunderskuddet i fjor, (Venstre og Sp hadde et annet forslag). Denne lille oppsummeringen viser at alle partier i Hobøl deler ansvaret for den vanskelige økonomiske situasjonen.

I etterkant av finanskrisa fikk kommunene tilført en del ekstra midler som bidro til noe bedre vilkår for kommunene enn det som var tilfellet før finanskrisa og etter at norsk økonomi ble “friskmeldt” i 2011. FrP og Håvard Jensen fikk derfor noe drahjelp, men leverte fortsatt underskudd i 3 av 4 år med ordføreransvaret.

Vi i Hobøl Venstre er mer opptatt av å gjøre tiltak enn å plassere skyld. I fjor gjennomførte Hobøl kommune en stor endring i ledelsesstrukturen. Vi i Venstre var pådrivere for å sikre en så effektiv organisasjonsmodell som mulig. Når vi mot høsten i fjor så at året ville ende i minus, krevde vi iverksetting av en gjennomgang av hvordan ressursbruken i Hobøl er sammenlignet med andre kommuner. Denne gjennomgangen er stadig under arbeid, men vi ser allerede nå resultater i form av konkrete tiltak Hobøl kan gjøre for å bli mer effektiv. Det kommende kommunestyret må fortsette denne prosessen for å få økonomien i Hobøl i balanse. Hobøl Venstre vil være pådrivere for et slikt arbeid.

Ragnhild Saxebøl, ordførerkandidat
Eirik Romstad, 2. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**