Venstre vil ha barnehagetilbud til alle

Foto: Ida Sofie Kjelsvik

 

 

Venstre vil ha barnehagetilbud til alle som ønsker det!

Barnehagetilbudet i Bardu er ikke optimalt for tiden. Det synliggjøres ved at foreldre og andre engasjerer seg offentlig med protester, og skriftlige henvendelser til kommunen med spørsmål om hvordan tildelingen av barnehageplasser praktiseres. Flere har fått tilbud om plass langt unna bosted og arbeidsplass, og kan vanskelig benytte tilbudet

Barnehagetilbud fjernt fra bosted kan ikke betraktes som et reelt tilbud og kan være i strid med barnehagegarantien. Dette er påpekt i brev til kommunen fra enkelte foreldre. For foreldre med barn som faller utenfor barnehagegarantien er tilbudet helt fraværende.

Bygging av ny barnehage på Setermoen er forsinket i forhold til det som ble lagt fram for kommunestyret da utbygging ble vedtatt. Dette, sammen med nedlegging av Fredly barnehage fra høsten av, forsterker ubalansen i tilbudet. Flertallet i kommunestyret viser ikke særlig handlekraft når det gjelder optimalt barnehagetilbud til innbyggerne.

Vertskapsrollen overfor både lengeboende og nylig tilflyttede innbyggere er i denne sammenhengen slett praktisert. Da er det forståelig at kommunen ved rådmann og næringssjef ser behovet for å oppdatere seg på vertskapsrollen ved å foreslå et nytt prosjekt om ”Lokalt vertskap”.

Vilhelm Kjelsvik, ordførerkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**