Vestfold Venstre på gårdsbesøk

Kristin Stenersen og Bjørge Madsen driver en stor grønnsaksproduksjon ved Åsgårdstrand. Godt klima ved fjorden og mye sollys gir meget gode vekstvilkår., Foto: Dag N. Kristoffersen

Vestfold Venstres toppkandidater har vært på bedriftsbesøk hos Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand i Horten kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det er veldig lærerikt å se hvordan dyktige bønder oppnår resultater gjennom gode faglige metoder, kreativitet og pågangsmot. Skjærgaarden Gartneri er et eksempel på at grønnsaksprodusenter i Vestfold øker matproduksjonen og den grønne verdiskapingen, sier fylkestingskandidatene Kåre Pettersen, Aina Dahl og Dag N. Kristoffersen.

Skjærgaarden Gartneri har utviklet en betydelig matproduksjon som i stor grad er basert på økologiske dyrkingsmetoder. Skjærgaarden Gartneri er i ferd med å utvikle karbonnøytral og bærekraftig matproduksjon i betydelig omfang.

Kompostering
– Virksomheten er basert på aktivt arbeid med kompostering og vedlikehold av vekstjorda (regenerativt jordbruk). Vekstskifte av arter og tilføring av organisk materiale gjør at man motvirker dyrking av monokulturer som over tid vil utarme vekstjorda, forteller driverne Kristin Stenersen og Bjørge Madsen, som er Norges største produsent av vårløk.

Bjørge Madsen forklarer Aina Dahl hvordan Skjærgaarden Gartneri arbeider systematisk med kompostering.
Bjørge Madsen forklarer Aina Dahl hvordan Skjærgaarden Gartneri arbeider systematisk med kompostering.

Skjærgaarden Gartneri utvikler gjennom systematisk anvendelse av kunnskap og bruk av økologiske dyrkingsmetoder tidligere landbruksområder og gjengrodde områder til bærekraftig matproduksjon. Skjærgaarden Gartneri viser dermed hvordan man i praksis kan øke matproduksjonen i Vestfold/Norge på en langsiktig bærekraftig måte, i tråd med det målet Stortinget har satt for norsk matproduksjon.

Skjærgaarden Gartneri har utviklet en betydelig gårdsbedrift som gir bidrag til den samlede næringsmiddelvirksomheten i Vestfold og Norge. For nærmere beskrivelse av Skjærgaarden Gartneri se nettsiden http://skjaergaarden.no/

Matjorda reddet
Venstre er partiet som går i bresjen for å bevare landbruksjorda, blant annet i Åsgårdstrand der planer om boligutbygging på dyrket mark nå er skrinlagt.

Kåre Pettersen, Aina Dahl og lokallagsleder Carl Otto Kielland under Venstres gårdsbesøk hos Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand.
Kåre Pettersen, Aina Dahl og lokallagsleder Carl Otto Kielland under Venstres gårdsbesøk hos Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand.

I Vestfold har vi meget fruktbare landbruksområder med god bonitet og gode muligheter for grønnsak- og kornproduksjon, altså vekselbruk. Hele 27 prosent av grønnsakarealet i Norge er å finne i Vestfold.

– Vi har mest av den grønnsakproduktive jorda i landet, særlig langs Raet. Gunstige vekstvilkår, gode fagmiljøer og klyngeeffekten gjør at vi kan produsere store mengder til lave kostnader, og med høy kvalitet og god lønnsomhet. Vi har noen av Norges ledende grønnsaksprodusenter som leverer imponerende resultater ved systematisk satsing på ny teknologi, noe Skjærgaarden er eksempel på, sier Kåre Pettersen, Aina Dahl og Dag N. Kristoffersen. De ser det som avgjørende å opprettholde og forsterke landbruksnæringens posisjon i Vestfold.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**