Bedre integrering i Haram

Eili Å. Arntsen, Haram Venstre

I Venstres grunnleggende verdier ligger retten til fri bevegelse, eller mulighet til å bosette seg hvor en vil, uten begrensing på hvor man er født.

Kulturell og økonomisk stimulans gjennom innvandring gjør samfunnet sterkere, rikere og mer mangfoldig. I Haram er vi mange med minoritetsbakgrunn. Derfor er det viktig å legge til rette for tilstrekkelig ressurser, og kapasitet til opplæring og integrering.

Leksehjelpsordningen, skolebibliotek, og kontakten mellom barnehage/skole, skolehelsetjenesten og familie må styrkes. Alle må få muligheten til å mestre språk og samfunnsforståelse.

Lærere må få mulighet til videreutdanning i bl.a flerkulturell forståelse og kommunikasjon.

Integrering er en gjensidig prosess. Vilje til å integreres, og gjensidig respekt mellom mennesker, er nøkkelen til god integrering og dermed til et sterkere samfunn.

Eili Ånadal Arntsen

5. kandidat for Haram Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**