Alvdal og kommunereformen

Johnny Hagen skriver i avisinnlegget «Selvstendige Alvdal» den 7. juli: «lokalt vil Alvdal Ap at Alvdal fortsatt skal være en selvstendig kommune». Alvdal Venstre mener om kommunereformen at det foreligger lite nå som taler for at Alvdal vil være tjent med kommunesammenslåing. Men i motsetning til Ap vil vi vente med å konkludere til vi har hørt bygdefolkets mening gjennom prosessen det legges opp til. Alvdal Venstre har altså per i dag ikke tatt endelig standpunkt til om Alvdal skal bestå som egen kommune eller ikke. Vi avventer naboprat og innbyggerdialog, for å kunne gjøre et kunnskapsbasert valg.

Uansett kommunegrenser har vi noen utfordringer, som vi etter å ha lest Hagens innlegg lurer veldig på hvordan Alvdal Ap vil løse. Det gjelder f eks kompetanse. I mai i år kom Regionrådet for Fjellregionen med en viktig utredning om kommunereformen. Her presenteres svarene fra enhetsledere og kommunestyrepolitikere i regionrådets spørreundersøkelse. Enhetsledere i Alvdal opplever ifl. undersøkelsen i langt mindre grad enn politikere i Alvdal at kommunen har «tilgang på tilstrekkelig relevant kompetanse». Alvdal Venstre mener det er riktig å merke seg hva fagfolk i kommunens enheter mener om dette, siden det er de som kjenner situasjonen og egen jobbhverdag best, og siden det er de som leverer tjenestene folk trenger. Tjenestene f eks innen helse, omsorg og oppvekst er kanskje det som oppleves som det viktigste i kommunal virksomhet. Bare 5 av de 11 enhetslederne har oppgitt at vi har tilstrekkelig relevant kompetanse i dag, mens hele 13 av 16 kommunestyrepolitikerne mener vi har det vi trenger på dette punktet.

Alvdal Venstre erkjenner at vår kommune som alle andre må stå på for at egne medarbeidere skal få utvikle seg i gode fagmiljøer, og kjempe for å rekruttere i en stadig mer kunnskapsintensiv jobbhverdag. Vi ser hvor viktig det er å bygge kompetanse sammen, og at tilstrekkelig fagkompetanse kan være et argument for kommunesammenslåing. Samarbeid mellom dagens kommuner hjelper oss et stykke på vei, men antallet interkommunale samarbeidsordninger i Fjellregionen er nå oppe i ca 50, med de utfordringene det byr på. Uansett kommunegrenser: Heller enn å grave hodet ned i sanden, må kommunen gå på med friskt mot og bygge fagmiljøer, fordi folka våre er det viktigste vi har, det er de som gjør utslaget, ikke systemene. Og som det står i Håvamål: «Maðr er manns gaman»! Fritt oversatt: Folk er folks moro, og folk liker å jobbe sammen og utvikle seg sammen. «Folk først»!

Alvdal Venstre ved Sigmund Kveberg Paaske (leder) og Live Stokstad (ordførerkandidat).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**