NrK beklager feil på Valgomaten

NrKs Valgomat 2015 inneholdt feil, Skjermdump nrk.no / www.venstre.no

NrK presenterte feil standpunkt i et for mange viktig spørsmål.

Kommunestruktur kan være et avgjørende spørsmål ved dette valget, og det bør derfor ikke være noen tvil om hvor partiene står i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

NRK presenterte denne uken sin Valgomat.
Da Nøtterøy Venstres nestleder Joachim Bræk Poppe-Holmdahl gjennomgikk denne, ble det funnet en vesentlig feil.

Det ble avdekket en feil i spørsmålet om kommunesammenslåing. Nøtterøy Venstre er “Helt uenig” i at Nøtterøy skal slå seg sammen med Tønsberg og Tjøme. I Valgomaten var dette standpunktet blitt til “Helt enig”, noe som er det stikk motsatte. Nøtterøy Venstre er derimot “Helt enig” i at Nøtterøy bør slå seg sammen med Tjøme og droppe Tønsberg, slik det fremkom i spørsmål 9. Dette førte til at det ble presentert to motstridende påstander i spørsmålene 1 og 9 i valgomaten, som begge omhandlet kommunestruktur.

For mange er kommunestruktur et avgjørende spørsmål ved dette valget, og det bør derfor ikke være noen tvil om hvor partiene står i denne saken. Nøtterøy Venstre tok derfor umiddelbart kontakt med NrK, for å få feilen rettet opp.

Skal Nøtterøy slås sammen med Tjøme?
Skal Nøtterøy slås sammen med Tjøme?

Etter å ha vært i kontakt men NrKs informasjonsavdeling, ble vi oppringt av distriktskontoret onsdag ettermiddag. Fredrik Hansen i NrK, sa seg lei for og beklaget feilen. Dette kommer antakelig etter en menneskelig feil, da svarene ble lagt inn i databasen. NrK lovet at feilinformasjonen skulle rettes opp så raskt det lot seg gjøre.

Skal man gjøre det lett for folk å få oversikt i det politiske landskapet, er det viktig at kartet stemmer med terrenget. Er veiviseren feil, kan kursen bli feil.

Venstre er glad for at NrK i tillegg til å lage slike valgomater, presenterer hva de enkelte partier og lister mener i de enkelte spørsmålene. Når standpunktene derimot blir presentert feil, kan det føre til at folk tar avgjørelser på feil grunnlag. Vi hadde derfor ønsket at alle medier som lager tilsvarende guider, også legger ut hva partiene har svart på spørsmålene, slik at dette lar seg ettergå og kontrolleres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**