Velferd for barn

Foto: Knut olav Brekklund Sæves

De fleste har det godt i Rakkestad, men et viktig barometer på hvor godt vi tar vare på våre innbyggere er hvordan vi tar vare på de svakeste.

Særlig barn som lever under vanskelige forhold vil Rakkestad Venstre ha særlig fokus på.

Vi vil:
– styrke ordningen som sikrer vanskeligstilte barn tilgang til fritidsaktiviteter

– gi barnevernet verktøy til å jobbe mer preventivt, for å redusere antallet saker med høy alvorlighetsgrad

– bruke arbeidet til Forandringsfabrikken for å skape innovasjon i barnevernet

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**