Bo- og arbeidslyst – i hele kommunen

Foto: StockSnap.io

Vestre Toten kommune har mange grender og spredt bebyggelse. Slik ønsker Vestre Toten Venstre at det fortsatt skal være. Det er viktig at det legges til rette for at folk kan bo og arbeide hvor de måtte ønske.

Vestre Toten venstre mener:

  • det viktig med god infrastruktur for digital kommunikasjon. Derfor er det viktig å ha sterkt fokus på at hele kommunen skal ha god tilgang til best mulig bredbånd gjennom 4G-mobilnett og fibernett.
  • det er viktig å redusere byråkratiet for små-
    bedriftene for å fremme nyskaping
  • det er viktig å legge til rette for både store og små aktører i næringslivet i Vestre Toten
  • NCE Raufoss’ satsing på innovasjon- og entreprenørskap er et godt tiltak som også bør støttes i fremtiden.
  • det er viktig å støtte opp under fortsatt bruk av hele kommunen, og levende bygde- og grendemiljøer.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**