Kapp vokser, det må også butikken få lov til!

Foto: Helga Feste Hunter
Kapp har stort behov for ny dagligvarebutikk. Eksisterende butikk dekker dårlig det økende presset i forhold til kunder. Parkeringsforholdene er ikke tilfredsstillende, innkjøring til varelevering er ikke tilfredsstillende, dagens butikk har en beliggenhet som har en trafikkfarlig inn/utkjøring.
Arealene som ble avsatt til sentrumsformål/handel ved revisjon av kommunedelplanen i 2012, er ikke store nok eller hensiktsmessig arrondert for en dagligvarebutikk. Det foreligger et alternativ som ligger på delvis dyrket mark i krysset ved Fabrikkvegen. (Bakke) Venstre støtter utbygging av ny dagligvareforretning på dette tomtevalget.
” Dette er en viktig sak for innbyggeren i Kapp og eier av dagens dagligvareforretning bekrefter at butikken mottar mange henvendelser fra folk som vil ha ny butikk med bedre parkering, adkomst og plassering. Dette handler om å ta signaler fra innbyggere og næringsliv på alvor” Sier Lene Melbye, 1. kandidat for Østre Toten Venstre.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**