Barnehagen må prioritere tillit framfor målstyrt læring

Per-Arne Larsen er Venstres 3. kandidat i Bergen og bor i Åsane med kone og to små barn. Per-Arne er opptatt av å gjøre Åsane til en grønnere bydel som er bedre tilrettelagt for barn og unge. , Foto: Bergen Venstre

Som politiker vil jeg gi ansatte og pedagoger mer tid og tillit. Som far for en fireåring har jeg allerede sett at de trenger og fortjener begge deler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Denne uken leverte jeg minstejenten i barnehagen for første gang. Det ble som forventet en del tårer. Jenten min gråt også, men jeg visste av erfaring fra storebroren at hun er i de beste hender. Jeg var også i de beste hender. Da hun hadde tørket tårene fikk jeg tilsendt et bilde fra barnehagen som gjorde klumpen i magen litt mindre.

Viktigst at barna har det bra

Jeg vet at hun vil få det bra i barnehagen, og det er det viktigste for meg som far: At barnehagen ikke bare er en oppsamlingsplass mens vi er på jobb. Jeg vil at barna skal være trygge, føle omsorg, oppleve at de blir sett og forstått som den de er, og at de finner seg til rette sosialt.

Jeg har tenkt med gru på et mulig utfall av en øvelse. Hva hvis de ansatte i en barnehage blir spurt om hvilke barn de føler de har en ekstra god kontakt med? Jeg vet ikke helt hva jeg hadde gjort om jeg fant ut at ingen av de barnehageansatte følte de hadde spesielt god kontakt med mitt barn, men jeg vet hva jeg som politiker ønsker å bidra med for at alle barn skal kunne ha voksne rundt seg de har god kontakt med. Jeg vil gi de ansatte tid og tillit.

Læring et virkemiddel, ikke et mål i seg selv

Læring gjennom lek er viktig, men jeg liker ikke at det er blitt et mantra. Skal egentlig læring være målet, og lek virkemiddelet? Hos meg kommer trygghet først, foran omsorg, lek og sosialisering. Læring henger selvsagt sammen med de nevnte, men som selvstendige mål for barnehagen havner det bak. Derfor reagerer jeg på at stadig flere omtaler barnehagen i vendinger som får det til å høres ut som første steg på veien til å bli en god og produktiv skattebetaler. I en slik verden forstår jeg at noen mener vi trenger rapporter og kartlegging. Da må vi jo sikre oss at de ender opp som «ordentlige folk», som brannmestere, bakere eller sirkusdirektører, ikke røvere.

Men skal vi ikke være ganske kalde kynikere for å trenge vikarierende motiver for å gjøre barnehagen best mulig for barna? Kan vi ikke bare gjøre at barna har det bra, fordi de er barn? Heldigvis er barnehagene i Bergen av god kvalitet, men vi vil gjøre dem enda bedre. Det gjør vi ved å gi de ansatte tid til å kjenne barna inn og ut, og ved å gi dem tillit til at de bruker den tiden til det beste for barna.

Venstre ønsker færre rapporteringskrav

Vi gir tid og tillit ved å redusere kommunale rapporteringskrav, kutte ned på kartleggingsverktøy og sikre nok ansatte og pedagoger i barnehagen gjennom en bemanningsnorm. Vi gjør det ikke ved å sette målstyrt læring som førsteprioritet for barnehagene, ha høye rapporteringskrav for å følge opp målene, og bruke tid og millioner på kartlegging for å finne ut om barna har normal læringskurve.

Jeg er selvsagt opptatt av at barna mine lærer det de bør, men vi må kunne stole på at de ansatte er kompetente, og at de har så god kontakt med barna at de oppdager om fireåringen «bruker språket relevant i forhold til situasjon», som det heter i kartleggingsverktøyet TRAS. Skjemaeksperter er vel og bra, men det gjør de ikke bedre til å se det unike ved hvert enkelt barn. Jeg vil for all del ikke ha en ansvarlig voksen som vet hva som skal til for å score «delvis» på om barnet forstår negasjon i innføyde setninger, men samtidig ikke vet når mitt barn bør ta seg en tur på do, bli hjulpet inn i en rollelek eller bare trenger en ekstra god klem.

Som politiker vil jeg gi ansatte og pedagoger mer tid og tillit. Som far for en fireåring har jeg allerede sett at de trenger og fortjener begge deler.

Per-Arne Larsen
3. kandidat for Venstre i Bergen

Innlegget er publisert hos Dagbladet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**