En skole for kunnskap og like muligheter

Foto: Francisco Munoz

Den 17. august startet min eldste datter på Varden skole. Eller, det vil si på Lynghaug Erstatningsskole 1, siden Varden skole blir rustet opp og ikke er klar før til skolestart om to år. Vedlikeholdet har dessverre blitt forsømt de siste årene i Bergen, og derfor er det for Venstre grunnleggende viktig å prioritere nok ressurser til skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Etterslepet på vedlikehold av skoler er stort. Jeg mener det er viktig å trekke med foreldreutvalgene på hver skole for å sørge for at prioriteringene av vedlikehold holdes oppe. De nye reglene for vedlikehold, som ble innført etter at etterslepet kom frem, er gode, men det er viktig å unngå at vedlikehold igjen blir en innsparingspost.

Gi skolene nok ressurser

En av politikernes viktigste oppgaver er å sørge for nok ressurser til skolene, og la lærer og skolens ledelse styre undervisningen. Venstre vil ha en fri og fleksibel skole tilpasset den enkelte elev sine behov. En god skole for Bergen er en skole som har ambisjoner for alle elever. Alle har noe de kan bli flinke til, men for å få frem dette, må det være mange ulike fag de kan bli flinke i. Elever som opplever mestring i ett fag, gjør det bedre også i andre fag.

Skolene og lærerne må få større spillerom. Nye problemstillinger utfordrer dagens pedagogiske modell. Dette kan for eksempel være en uforholdsmessig høy andel av elever som ikke behersker norsk, eller at gutter blir overrepresentert blant de elevene som ikke henger med i undervisningen. Venstre vil at skolene skal kunne søke kommunen om å få bli forsøksskoler for alternative måter å håndtere dette på, dersom skolene ønsker det.

Nei til mer kontroll og rapportering

Venstre er skeptisk til overdreven kontroll, rapportering og politisk styring. Venstre vil ha en skole der læring og kreativitet står i sentrum. Det er en skole som har tillit til den kompetansen de ansatte har.

Alle barn har krav på en trygg skolehverdag. Skolen skal være et sted for læring og utvikling, og mobbing skal aldri aksepteres. Vi vil ha flere forebyggende tiltak mot mobbing, og gjøre skolen ansvarlig for elevenes trivsel. Alle skoler skal ha en plan mot mobbing. Ansvaret for mobbing ligger hos den enkelte skole, som må settes i stand til å håndtere slike problemer på en bedre måte og sikre rettighetene til både mobber og mobbeoffer. Om systemet svikter og noen må bytte skole som følge av vedvarende og grov mobbing, mener Venstre at det er mobberen som bør flyttes.

En trygg skolehverdag krever en trygg skolevei. I tillegg til å jobbe for trygge gangveier generelt, vil Bergen Venstre vurdere å gi frivillige organisasjoner eller skolenes FAU støtte til å administrere «gå-grupper» eller lignende der dette må til for å gjøre det trygt å gå til skolen.

Om to år starter min eldste datter på Varden skole. Før det skal hun heldigvis ha hatt mange trygge og lærerike skoledager. I en skole hvor lærerne har både tid, tillit og frihet, til å gjøre den jobben de kan best.

Ingrid Nergaard Fjeldstad
6. kandidat for Venstre i Bergen, leder for Fyllingsdalen Venstre

Innlegget sto på trykk i Sydvesten tirsdag 18. august.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**