Østre Toten Venstre vil ha et demensvennlig samfunn!

Foto: Helga Feste Hunter

Over 70 000 mennesker i Norge har demens og minst 40 000 bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom nærmiljøet og samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

Østre Toten har et økende antall personer som har en demenssykdom. Venstre vil ha en demensomsorg i kommunen som gir trygghet og forutsigbarhet når man er syk og trenger hjelp. Venstre vil at det skal prioriteres å lage en demensplan i Østre Toten kommune som beskriver: organisering av demensomsorgen, etablering av et kompetansesenter, kompetansehevende tiltak for ansatte og en bedre tilrettelegging av nærmiljøet for personer med demens.

Med midler fra TV-aksjonen 2013 inviterer Nasjonalforeningen for folkehelse kommunene til å være med å bidra til et mer demensvennlig samfunn. De ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

Målet med den landsomfattende kampanjen, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter som for eksempel: å handle, bruke offentlig transport, kommunisere med offentlige instanser, delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet og det å bruke kulturaktiviteter.

Det er flere kommuner som har vært med på kampanjen. De har fått økt kompetanse og har gode erfaringer og resultater.

Dette er en unik mulighet som Venstre ønsker at Østre Toten kommune skal ta del i. Venstre til å følge opp denne kampanjen inn mot det politiske nivået i kommunen.

Med enkle grep kan vi gjøre hverdagen bedre og lettere for personer som har en demenssykdom. Dette må vi være med å ta ansvar for!

Lene Melbye

  1. kandidat Østre Toten Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**