Skeptisk til Arken-planene i Åsane

Foto: Francisco Munoz

Per-Arne Larsen (V) og Åsane kulturråd er skeptiske til forslaget om kulturhus på Arken kjøpesenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Arken kjøpesenter bør huse et kulturhus, mente Høyres Dag Skansen i forrige uke (se lenke nederst).

Lederen av Åsane Venstre, Per-Arne Larsen, er skeptisk til planene, og ønsker forsikringer fra Høyre om at dette ikke betyr dispensasjon for mer kjøpesenterutbygging.

– Dersom Dag Skansen kan avkrefte dette, skal jeg være den første til å juble, sier Larsen, som umiddelbart reagerte med skepsis da han leste Åsane Tidendes intervju med Dag Skansen.

En unik mulighet

– Ved første øyekast kan det se ut som om Steen og Strøm gjør en bedre handel enn Bergen kommune, kommenterer Larsen.

– Vi vet jo at de er i en liten knipe, og dette kan kanskje være deres mulighet til å få realisert mer kjøpesenterutbygging på. Jeg håper derfor at Dag Skansen kan utdype litt mer om planene og om det her er snakk om å gi dispensasjoner fra planene.

– Det blir litt søkt å si at den ene eller andre skal gjøre en bedre handel, og vitner om liten forståelse for kommunens rolle, svarer leder av bystyrets finanskomité Dag Skansen (H).

– Vi har nå en unik mulighet for å legge til rette for den utviklingen av Åsane sentrum som vi har ønske om, som er en utvikling av Åsane sentrale deler til en urban struktur.

– Næringslivet er en viktig ressurs og aktør i samfunnet, og vi må vise evne og vilje til å samhandle og legge til rette. Planene og detaljene må drøftes og forhandles, og tiden er en viktig faktor. Vi har dårlig tid til å få til en avtale dersom det skal kunne realiseres.

(Les Åsane Tidende for alle uttalelsene fra Dag Skansen, senterledelsen ved Steen&Strøm og Åsane kulturråd.)

Fortsatt skeptisk

Per-Arne Larsen føler seg ikke mindre skeptisk etter Skansens svar.

– Dette gjør meg ikke så mye klokere, sier han.

– Jeg ønsket bare å vite mer om hva planene var siden lite ble avslørt. Når verken Skansen eller Steen og Strøm har lyst til å utdype det, er det jo fortsatt grunn til å være litt skeptisk til om det er bedre å gå videre med disse kulturhusplanene fremfor de allerede foreliggende.

Larsen slår samtidig fast at hans skepsis på ingen måte handler om motvilje til de deler av næringslivet som vil være med å utvikle byen.

– Men det er klart at Steen og Strøm ikke har vist seg som en konstruktiv aktør så langt, legger han til.

– De har tydelig uttalt at de egentlig ikke ønsker den utviklingen som politikerne vil ha, de har latt være å følge reguleringsplanen, og i stedet sagt at de ønsker å bygge etter modell fra et av Skandinavias største kjøpesentre.

Mennesker i sentrum

Ifølge Larsen har også Bergen Høyre gjennom en årrekke vist at de ikke ser noe galt i massiv kjøpesenterutbygging, senest med de enorme Lagunenplanene, nytt varehus på Myrdal og kjøpesenter på Ulsetstemma.

– Sett på denne bakgrunn, så er jeg ikke beroliget etter svaret fra Skansen, sier han.

– For å gjøre sentrale Åsane til et trivelig sted for folk og ikke bare for biler, trenger vi å få parkeringsplassene under bakken, vi trenger flere arbeidsplasser og boliger, og selvsagt torg og allmenninger med kafeer og uteservering. Ingenting jeg hører fra Skansen eller Steen og Strøm tyder på at dette er noe de nå jobber for. De hadde vel nevnt det hvis så var tilfellet?

Les hele saken på side 6 – 7 i Åsane Tidende 19. august.

Arken kan bli kulturhus, sier Dag Skansen til Åsane Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**