Venstre – nei til søndagsåpne butikker

Torunn Tjomsland, Foto: Sara Ruud

Lyngdal Venstre går imot søndagsåpne butikker, det har vi programfestet for kommende valgperiode. La det også være klart at Venstre sentralt heller ikke går inn for å åpne butikkene på søndager, de vil at man lokalt skal ha frihet til å avgjøre dette spørsmålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lyngdal Venstre er i mot søndagsåpent fordi:

  • Søndagsåpent er uønsket av ansatte, av kunder og av de næringsdrivende. Å innføre en ordning som flertallet er i mot vil være totalt udemokratisk
  • Det vil føre til ekstrapress på barnefamilier (barnepass, kjøpepress)
  • Økt belastning på miljøet (vareleveranser, kjøring, forbruk)
  • Det er usosialt (mindre familiebesøk og turer i skog og mark)

Lyngdal Venstre vil samarbeide med næringslivet i utviklingen av Lyngdal som et handelssenter med åpne butikker 6 dager i uka.

Venstre vil at folk skal ha mer innflytelse i politikken og ønsker derfor innspill fra innbyggerne i alle saker. De innspillene vi har fått i denne saken går i all hovedsak i en retning – nei til søndagsåpent.

Derfor mener Venstre at vi i denne saken har flertallet med oss samtidig som vi står trygt på vårt verdigrunnlag.

Torunn Tjomsland

  1. kandidat Lyngdal Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**