NRKs valgomat og kommunereformen

Foto: Marius Netten Skeie

I et leserinnlegg 21. august skriver Tinn Senterpartis Rigmor Severinsen Rabbe om de lokale partiene i Tinn sine standpunkt i NRKs valgomat angående blant annet kommunesammenslåing.

I valgomaten så kommer det frem at Tinn Venstre sier seg delvis enig i en kommunesammenslåing med Notodden og Hjartdal.

Dessverre, så har ikke NRK etterspurt informasjon fra Tinn Venstre, og Tinn Venstre har heller da ikke kunne gitt informasjon til NRK om våre synspunkter. Valgomaten til NRK ble faktisk publisert før programmet til Tinn Venstre ble publisert, slik at NRK ikke har tatt hensyn til Tinn Venstres standpunkter i sin valgomat. At det fremstilles fra NRK sin side at man har spurt oss om våre standpunkter i disse sakene, eller funnet dem i vårt program, når det ikke kan være tilfelle, er uheldig av den lisensfinansierte statskanalen.

Men nok om det, Tinn Venstre har ikke et konkret standpunkt til en sammenslåing med Notodden og Hjartdal på nåværende tidspunkt, men Tinn Venstre har et konkret standpunkt om folkeavstemning, nemlig at vi har programfestet at vi vil ha en folkeavstemning om kommunesammenslåing, og vil anse resultatet av denne som bindende ved en valgdeltakelse på 75 % eller mer. Grunnen til at Tinn Venstre har satt krav om minst 75 % valgdeltakelse er at vi ønsker et stort engasjement rundt en folkeavstemning, slik at vi kan være trygge på at den har god forankring i befolkninga.

For å kunne gjennomføre en folkeavstemning, så bør man helst ha mer enn én valgmulighet når man skal avgi stemme, og derfor er det viktig at Tinns tre representanter fra kommunestyret i de åpne sonderingsmøtene som nå foregår, ordfører Steinar Bergsland (H), varaordfører Halvor Lurås (Sp) og opposisjonsleder Birger Hovden (Ap), bidrar konstruktivt til at Notodden, Tinn og Hjartdal sammen kan utrede et alternativ som Tinns befolkning kan ta stilling til.

Første åpne sonderingsmøte var 18. august på Notodden, uten lokalpressen i Tinn tilstede. Neste åpne møte er tirsdag 1. september, da håper jeg også at lokalpressen kjenner sin besøkstid, for det som nå foregår er viktig å kjenne til for Tinns befolkning når man på nyåret skal ta en avgjørelse ved å gå til urnene. Tinn Venstre har forøvrig en åpen holdning i forhold til kommunereformen, og i forhold til en eventuell kommunesammenslåing.

Det viktigste for oss er at folk får god og saklig informasjon om reformen fra kommunen, noe kommunen bør ta grep om ganske snart, og at man har to godt utredede alternativ å ta stilling til når man skal gå til urnene. Og så får hver enkelt her i Tinn stemme på det alternativet man tror vil være riktig for Tinn, både nå, og inn i fremtiden.

Å konkludere med hvilket alternativ som er best for Tinns befolkning før alternativene er utredet, slik Ap, Sp og SV gjør, er enkelt og greit ikke Tinn Venstres måte å gjøre ting på.

Marius Netten Skeie
nestleder og 2. kandidat, Tinn Venstre
[email protected]

RA, 22. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**