En god skole for alle

Foto: StockSnap.io

Gode resultater i skolen forutsetter et godt læringsmiljø. Derfor er Venstre partiet som prioriterer læring, og fokus på god psykisk helse i skolen. Det er viktig å tilrettelegge undervisningen både for sterke og svake elever, slik at alle blir sett. En svak kommuneøkonomi forutsetter derfor at vi må støtte opp om nødvendige endringer i skolestruktur.

Vestre Toten Venstre mener:

  • øke tilgang på helsesøster og helsefagarbeidere i grunnskolen
  • at kommunen må styrke voksenopplæringen og NAV, slikt at utdanning og etterutdanning i voksen alder fortsatt er attraktivt
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**