Skedsmoskolen i framgang

Foto: Margrethe Prahl Reusch

I Romerikes Blad 17. august uttaler Høyres ordførerkandidat i Skedsmo, Kjartan Berland, at “lærertettheten har blitt dårligere de siste årene, noe som viser seg ved at vi skårer dårligere på de nasjonale prøvene”. Dette medfører ikke riktighet. Tvertimot er tallens klare tale at ressurssituasjonen i Skedsmoskolen har gått opp og lærertettheten har økt i løpet av de fire siste årene. Resultatene fra nasjonale prøver viser en fremgang og et nivå som ligger over landsgjennomsnittet.

Av Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat i Skedsmo

Dette kommer som en konsekvens av en bevisst satsing på å øke kvaliteten i Skedsmoskolen. Med Venstre i posisjon, har det blitt satt inn ekstra ressurser spesielt knyttet til å forbedre basiskunnskapene i lesing, skriving og regning, og vi har etablert Kjeller Kunnskapssenter som en ressursbase for å styrke lærernes kompetanse innen naturfag og for å fremme elevenes læring i realfag og teknologiske fag.

Skedsmoskolen er i framgang. Det skyldes dyktige lærere, god skoleledelse, og klare politiske prioriteringer. Det bør også Berland anerkjenne. Men det betyr ikke at vi er i mål. Vi kan alltid bli bedre, og Venstre har store ambisjoner for Skedsmoskolen. Venstre skal jobbe videre for å finne smartere løsninger og skape en enda bedre skole for elevene i Skedsmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**