1. kandidat Brita Kleven Thorsvik

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

Brita Kleven Thorsvik (68) står på førsteplassen på Verdal Venstres liste til høstens kommunevalg. Brita er bosatt på Verdalsøra. Hun er pensjonist, men har jobbet som sosialleder i Verdal kommune og var inspektør på Sund Folkehøgskole da hun avsluttet yrkeslivet.

Brita har lang erfaring fra kommunepolitikken, men har fortsatt engasjement til å stå på i en ny periode. Som folkevalgt er hun opptatt av hvordan folkestyret fungerer og har tatt til orde for at kommunestyret må vitaliseres og at arbeidet som folkevalgt må gjøres mer meningsfylt. Brita mener at hun i inneværende periode har hatt svært gode erfaringer fra samarbeidet med de andre partiene som har utgjort et mindretall i kommunen. Det har vært et godt klima, respekt for hverandres synspunkter og vilje til å lytte til ulike standpunkt. Hun har tydelig signalisert at hun ønsker en ny politisk ledelse.

Viktig for henne i neste periode er at vi får til en god prosess vedr. eventuell sammenslåing av Verdal og Levanger kommuner, i tillegg til evt. Frosta /Inderøy. Tilstrekkelig med plasser for demente i tilpassa boliger og god oppfølging av utsatte grupper, en prioriterte saker. Hun ønsker også å få utredet muligheter for et aktivitetssenter for eldre i samarbeid med pensjonistlagene og frivilligheten. I kommende periode er det viktig for henne å få til bedre arealplanlegging på industriområdet og opparbeiding av Ørin nord.

Innenfor natur og miljø er det fortsatt store utfordringer vedr. utslipp av kvikksølv og CO2 på Ørin, Fættaskogen er igjen truet, planer om økt kalkuttak i Tromsdalen med transport av kalk derifra til havna, opprusting av Havfrua og ingen hyttebygging i strandsonen, er bl.a. saker som kommer.

– og så ønsker hun seg ei stor Venstregruppe i forskjellig alder, som kommer fra ulike områder i kommunen, med interesser og bakgrunn som utfyller hverandre og med et stort engasjement for å være med på å gjøre Verdal og Innherred til en god plass å leve og vokse opp i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**