Bygg den nye barneskolen i sentrum!

Spydeberg Venstre ønsker en ny felles barneskole. Vi ser for oss en skole som samler alle barn i bygda på et sted. En skole som styrker vår identitet som Spydeberginger. En skole der det satses tidlig på ekstratiltak til de elevene som trenger det. En skole der både faglige resultater og utvikling av et godt psykososialt miljø står i fokus.

Vi i Spydeberg Venstre ønsker oss et likeverdig skoletilbud til alle barn, uansett hvor i bygda de bor. Derfor mener vi at den nye skolen bør bygges i sentrum, med kort avstand til idrettshallen, biblioteket og svømmehallen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Spydeberg skole For å oppnå dette bør den nye skolen bygges i området mellom ungdomsskolen og kunstgressbanen. Da gjerne med en ny storhall under den nye skolen, hvor en også kan ha felles garderobeanlegg med kunstgressbanen og sentralidrettsanlegget.

Bygger vi en skole i pustende massivtre, får vi en skole med bedre inneklima og langt bedre opplevd kvalitet enn konvensjonell stål og betong. I tillegg bindes mengder med Co2.

Vi hører forslag om bruk av Lundsjordet eller Løkenjordet. Dette forslaget er vi sterkt imot. Vi i Spydeberg Venstre er opptatt av å beskytte dyrket mark. Derfor må Lundsjordet og Løkenjordet beskyttes mot nedbygging når det finnes andre alternativer.

Skjalg Holter, ordførerkandidat, Spydeberg Venstre
Azra Sudic Süslü, 2. kandidat, Spydeberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**