Til elever ved de videregående skolene

Ingunn Hensel

Det nærmer seg valg, og for mange av dere er skolevalget deres første møte med politikk og lokaldemokrati.

Skolevalgene anses som veldig viktig, for de gir de etablerte partiene og politikerne en pekepinn om hva de unge er opptatt av. Derfor er det så viktig at dere stemmer ved skolevalget! Det er deres fremste kanal for å vise om dere er fornøyde eller misfornøyde med den politikken som føres. Og dere blir hørt, la det ikke være noen tvil om det.

I dag har dere hatt besøk av unge politikere som har svart på spørsmål og gitt dere informasjon om partienes viktigste saker. Vi håper dere fikk innspill som var nyttige, skaper nysgjerrighet og engasjement. Eidsberg Venstre har mange saker vi brenner for, og her følger fem av dem:

  • Vi vil arbeide knallhardt for en dobling av lærlingeplasser i Eidsberg kommune. Kommunen trenger kvalifisert arbeidskraft i fremtiden, og kommunale virksomheter nyttiggjør seg av alle de fagutdanninger videregående skole tilbyr. Da må også kommunen gå foran som det beste eksempel når det gjelder å tilby lærlingeplasser innenfor disse fagene.

 

  • Eidsberg Venstre vil lede an i det grønne skiftet, prosessen der man implementerer en grønn vinkling på alle spørsmål. Det kan for eksempel være å installere solcellepaneler som kilde for energi til oppvarming av kommunale bygg, innkjøp av elbiler til hjemmesykepleien, bruk av grønne tak for å samle og håndtere regnvann – typiske miljøtiltak. Det kan også være fokus på natur- og friluftsliv blant skolebarn, bygging av gang- og sykkelveier, en økning av antallet gymtimer i skolen – og andre tiltak for forbedring av folkehelsen. Det kan dessuten være å kun benytte “humle-vennlige” planter når kommunen pynter i sentrum, for uten humler og bier så vil matvareproduksjonen vår falle dramatisk.

 

  • Eidsberg Venstre ønsker å stimulere til rimeligere boliger i Mysen sentrum. Slik det er i dag, så er det vanskelig både for unge og enslige voksne å få innpass i boligmarkedet i sentrum. Skal vi få liv i gatene og folk som benytter tilbudene som finnes i byen vår, så må det bo mennesker i alle alderskategorier og livsfaser i sentrum.

 

  • Eidsberg Venstre vil arbeide spesielt hardt med å finne gode løsninger for den økende barnefattigdommen i kommunen vår. I Eidsberg er det altfor mange barn og unge som har en vanskelig hverdag, og vi har “tidlig innsats” som ett av de viktigste temaene i vårt program. Det gjelder både innsats rettet mot økonomiske vanskeligheter i en familie, rusproblematikk og inkludering av barn som av ulike grunner ikke har det så enkelt i livene sine.

 

  • Eidsberg Venstre støtter opp om utviklingen av Mysen Idrettspark, og aller først ved å bygge et nytt svømmeanlegg i tilknytning til Eidsberghallen.

Følg oss gjerne på Facebook siden vår.

Godt valg, enten det er ved skolen eller ved valgurnene!

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**