Svar til Fagforbundet i Vikna

Olga Marken

Rørvik, 27. august 2015 | Bjørn Ola Holm | Vikna Venstre | Leder og ordførerkandidat har svart på Fagforbundets henvendelse fra Bjørg Storheil.

1. Kommer ditt parti til å gå inn for folkeavstemming om (en eventuell) kommunesammenslåing?

Venstre vil ikke gå inn for folkeavstemming om kommunesammenslåing. Vi vil gjennomføre en kommunesammenslåing fordi vi tror viknaværingene vil få bedre tjenester fra en større kommune.

2. Vil ditt parti at kommunen skal følge den gamle arbeidsmiljøloven og ikke rette seg etter de nye bestemmelsene om for eksempel midlertidighet?

Venstre vil følge de til en hver tid lover og regler som gjelder for kommunen.

3. Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester i kommunen?

Det har alltid vært et stort tilbud av private velferdstjenester i Vikna, og vi ser en kombinasjon mellom offentlige og privat tilbud som en god løsning. Vi har private tannleger, fysioterapeuter og barnehager. Viktigst for Venstre er at det er et godt og likeverdig tilbud til alle innbyggerne, uavhengig av egen lommebok.

4. Kommer ditt parti til å tilby deltidsansatte hele stillinger?

Ja, dette er viktig å få til. For mange er det vanskelig å leve av en deltidsstilling. Deltidsstillinger er mye mer utbredt i offentlig sektor enn i privat sektor. Slik bør det ikke være.

5. Kommer ditt parti til å gå inn for søndagsåpne butikker?

Nei, det har vi ikke bruk for.

6. Vil ditt parti tilby læreplasser til alle som trenger det?

Her må det gjøres noe. Mange unge får ikke fullført sin utdanning uten lærlingeplass. Mange vil helle gå i lære enn på skole. For å få dette på plass må kommunen være en mer offensiv pådriver overfor næringslivet.

7. Vil ditt parti styrke eldreomsorgen, for eksempel ved å øke bemanningen på sykehjemmene og i hjemmetjenesten?

Sykehjemmene og hjemmetjenesten i Vikna tilbyr meget gode tjenester til eldre. Bemanningen må tilpasses økningen i behovet. Et botilbud tilpasset alderdommen, gode hjemmetjenester og bruk av ny teknologi som trygghetsalarmer, er viktig for at eldre skal ha en aktiv og verdig alderdom. Staten vil i stor grad finansiere tilbudet til eldre. Godt organisert kan eldrebølgen bli en kime til utvikling av Vikna gjennom mange nye arbeidsplasser i privat og offentlig sektor.

8. Vil ditt parti beholde dagens skolestruktur etter en eventuell kommunesammenslåing?

Austafjord skole er den skolen i Ytre Namdal som har den største andel elever i 1. til 5. klasse i prosent av befolkningen. Det viser livskraft i befolkningen. Venstre ønsker å styrke Austafjord oppvekstsenter. Rørvik skole er for stor for en rektor. Skal rektor makte å være mer til stede for lærere og elever, må denne rollen fordeles på flere. Det tror vi vil gi en bedre skole.

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Vikna med medarbeidere som daglig står på for å gjøre en god jobb. Venstre vil ha en gjennomgang av skillet mellom politisk og administrativt ansvar med klarere roller, ansvar og myndighet. Vi vil presisere de politiske målene for kommunen og styrke kommuneøkonomien. Medarbeidere som møter innbyggerne i sin daglige jobb vet hvor skoen trykker. Vi vil lytte til dere og invitere til samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**