Anders Wahl

Anders Wahl, Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal AS

Mitt navn er Anders Wahl, jeg er 63 år og rådgiver i kommunen. Samfunnet trenger kunnskap og gode læringsarenaer. Jeg ønsker at Alvdal skal få et tidsmessig skoletilbud med en ny barneskole ved sentrum som først og fremst er tilrettelagt for læring. Kulturen må få gode vilkår i det nye skoleanlegget, og jeg ønsker også å arbeide for å utvikle biblioteket inn i vår digitale hverdag.

Det er vår plikt som medmennesker å ta imot flyktninger. Jeg ønsker at vi kan gi disse et godt tilbud om å delta i lokalsamfunnet i jobb og fritid, og at de blir en ressurs, ikke en belastning. Vi ønsker flere innbyggere til Alvdal – javel, nå kommer de! Vis dem det varme alvdalssamfunnet.

9. plass på kommunevalglista
Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**