Boplikt

Foto: Trond Kristiansen (CC) https://flic.kr/p/bxyepb

Vi er for å opprettholde boplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er mange som hevder at vi kan like gjerne fjerne hele boplikten da det er så mange som lurer seg unna på ulike måter. Det er nok riktig at noen lurer seg unna, men er det at noen velger å bryte intensjoner og lover for egen vinning en grunn til å oppgi det som er til det beste for Tjøme?

Det er tross alt mange som i dag bor i hus som uten boplikt ville hatt mye høyrere verdi og ikke utenkelig da blitt solgt som hytte. Og blant de mange som snor seg unna har nok en god del adresse Tjøme og dermed skatter de også hit. Men vi må fortsette å jobbe for å få lys i vinduer vinterstid. Det kan bety bedre kontroll med dagens bopliktordning. Det kan også være å gjøre det enklere for folk med hytter av høy standard å melde flytting hit.

Forskning på botrender viser at flere og flere ønsker å være lenger på hytta. Dette gjelder særlig i områder med god standard på hytter og rask forbindelse til sentrale områder. Med andre ord Tjøme. Hytte- og boligpolitikk henger sammen. Skillet mellom hytter og boliger viskes ut og på Tjøme må vi fange opp disse trendene på en måte som sikrer fastboende året rundt.

I samtaler med folk kan det synes som at de som er mest imot boplikt er de som har de mest attraktive eiendommene dersom boplikten blir opphevet. Det får meg til å tro at boplikten faktisk fungerer langt på vei i dag, på tross av noen uheldige unntak. Dersom boplikten blir opphevet er det all grunn ti å forvente en kraftig verdistigning på noen boliger og det gjør det vanskelig eller umulig for unge familier å kjøpe disse. Her vil hyttekjøpere vinne budrunder. Vi vet hva hytter selges for på Tjøme. Den store prisforskjellen på boliger og hytter er kanskje i seg selv en sterk indikasjon på at boplikt virker etter hensikten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**