En miljøpolitikk for fremtiden!

Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Gruppeleder Tove Hofstad oppfordrer liunger til å komme med innspill til gode klimatiltak og bidra til det grønne skiftet., Illustrasjon: Samfunnslaboratoriet

Miljøpolitikk er mer enn en klima- og miljøplan. Venstre vil gjennomføre den i praksis.

 

Det skal lønne seg å reise kollektivt og Venstre ønsker et bedre og billigere kollektivtilbud.

Venstre vil også fortsette satsingen på fjernvarme i alle bygg i kommunen.

Venstre vil også ivareta kvalitetene som ligger i de indre hytteområdene i fjellet.

 

  • Vi ønsker forsiktighet med utbygging og utvikling av fjellet. Vi har bl.a markert oss positivt og sterkt i saken om utbygging av Heståsen. Vi frykter en for stor og sterk utnytting og utbygging av fjellområdene her i Ringsaker, og vil innføre en ”markagrense” i fjellet. 
  • Bioenergi vil gjøre Ringsaker mer grønn, og vi ser det som naturlig at det skal bli en betydelig næring innen landbruket. 
  • Kommunale tjenester bør benytte miljøvennlige kjøretøy basert på el- og biodrivstoff.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**