Slik blir byen mer attraktiv for alle

Foto: Boye Bjerkholt

I RB den 28. august hevder Høyres Kjartan Berland at parker og lekeplasser i Lillestrøm sentrum er en trussel mot næringslivet, fordi de tar opp plass som ellers kunne vært brukt til parkering. Venstre mener at byen, innbyggerne og næringslivet er best tjent med en levende by der de mest attraktive byrommene er til for menneskene som bor, lever og oppholder seg i byen.

Av Boye Bjerkholt, Skedsmo Venstres ordførerkandidat

Den midlertidige parken på Stortorvet har vært en dundrende suksess. Den har vært brukt av små og store i hele sommer, og skapt liv på en plass som ellers domineres av parkerte biler. Parken har tatt opp 40 av i alt 279 kommunale parkeringsplasser på Stortorvet. Til høsten kommer parkeringsplassene tilbake, og lekeapparatene flyttes til andre parker i kommunen.

Men når Berland mener at midlertidig bortfall av 40 parkeringsplasser er en trussel mot næringslivet i Lillestrøm, så sier det mye om et Høyre som fremelsker myten om at Lillestrøm har en akutt mangel på parkeringsplasser. Det finnes over 3000 argumenter som motbeviser den myten. Bare i Lillestrøm sentrum er det nemlig over 3000 parkeringsplasser som er tilgjengelige for de som kommer på besøk for å handle eller oppleve byen. Det er aldri fullt. Selv ikke parkeringsplassen på Stortorvet har vært full i den tiden en liten del har vært omgjort til midlertidig park. At Meny påstår at de har tapt penger på parken, står ikke til troende. Selv om parken ligger rett utenfor døra, så er det bare rundt 20 meter å gå til nærmeste parkeringsplass. Det er omtrent like langt som det er å gå fra inngangsdøra på Meny bort til bruskjøleskapet innerst i lokalet.

Venstre mener at vi fortsatt skal ha god parkeringsdekning i Lillestrøm. Men parkeringen må i økende grad under bakken, sånn at vi kan frigjøre byrommene våre til menneskene. Da kan vi etablere en permanent park på Stortorvet, og vi kan bygge park i Kirkegata. Da får vi en grønnere by som er triveligere å oppholde seg i, og som er mer attraktiv også for næringslivet.

Hovedfokuset i samferdselspolitikken må likevel være at flere reiser skal skje ved kollektiv, sykkel og gange. Det må bli så attraktivt å reise kollektivt eller sykle og gå, at folk velger å la være å bruke bilen når de skal til Lillestrøm. Og så må vi få gjennomgangstrafikken ut av sentrum. Da vil byen bli både tryggere, friskere og triveligere.

For å oppnå dette dette, vil Venstre blant annet bygge en separat busstrasé gjennom Lillestrøm sentrum og en egen snarvei for bussen fra Kjeller til Holt/Vestvollen. Da kommer bussene ut av bilkøen og raskere fram. I tillegg vil vi lage egne sykkelekspressveier der syklistene kan sykle uten å møte annen trafikk. Sånn gjør vi alternativene til bilen mer attraktive. Det er bra for klimaet, og det er bra for byen, for næringslivet og for den enkelte.

Men også biltrafikken må bli en del av det grønne skiftet. Med Venstre i posisjon, har Skedsmo startet innfasing av el-biler og hydrogenbiler i den kommunale bilparken. Innen 2020 skal bilparken være helt utslippsfri. Vi har satt i gang en storstilt utbygging av ladepunkter slik at infrastrukturen skal være på plass, og vi stiller krav til etablering av ladepunkter ved alle nye utbyggingsprosjekter. Venstre mener også at vi må etablere en egen tilskuddsordning til borettslag som ønsker å innstallere ladepunkter for el-bil i sine parkeringsanlegg.

Venstre vil finne smartere løsninger for framtidas utfordringer. Dessverre er Kjartan Berland og Høyre altfor glad i status quo og tråkker på bremsen hver gang Venstre går i front for det grønne skiftet i Skedsmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**