Grønn teknologi kan gi flere arbeidsplasser

Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Gruppeleder Tove Hofstad oppfordrer liunger til å komme med innspill til gode klimatiltak og bidra til det grønne skiftet., Illustrasjon: Samfunnslaboratoriet

”Hva skal vi leve av når været tar slutt? Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis.” Det sier Statkrafts reklametekst. Men det er ingen selvfølge at vi får glede av været.

Heldigvis bor vi i en kommune der fremragende forskere vet å utnytte både solen og regnet. Mange av dem holder til i Forskningsparken på Kjeller.

Både her og i Akerhus EnergiPark kommer det hvert år besøkende fra hele verden for å se hvordan vi får det til. Akkurat nå er mange opptatt av hvordan vi klarer å fremstille hydrogen fra fornybare kilder og fylle det på biler, som har byttet eksosen med rent vann. Det kan trenges når vi i 2030 kan få så mange som 300 000 nye innbyggere bare i Oslo og Akershus.

Kan bli best på grønn teknologi

På Kjeller har Skedsmo et av Norges mest innovative forsknings- og utviklingsmiljøer. Her må vi sørge for at den forskningsbaserte teknologiutviklingen fortsetter.

Det skal lønne seg å investere i nye arbeidsplasser, og være enkelt å komme i gang for dem som tar risikoen ved å skape noe nytt. Vi må gjøre det attraktivt å starte nye, grønne selskaper i Skedsmo. Vi må støtte tiltak som bidrar til at spin-offs fra forskningsmiljøene blir værende i kommunen. For vi vil beholde arbeidsplassene som kommer når en gründerbedrift lykkes.

Et viktig bidrag er å kunne legge til rette for gode næringslokaler, som ikke er for dyre for nystartede bedrifter. Men også de som trenger større plass, må få tilgang på større lokaler, først og fremst i nærheten av offentlige trafikknutepunkt. Gründerne fra Kjeller må finne det verdt å bli i Skedsmo, og dermed bidra til at vi får et grønt konkurransefortrinn. Kommunen, næringlivet og forskningen er allerede gode på samarbeid i Skedsmo, men vi kan bli enda bedre.

Økende marked

I følge Eksportkreditt peker pilene oppover for grønn teknologi. Internasjonalt er markedene for fornybar energi og renere produkter og tjenester i vekst, og leverandørmarkedet innen fornybar allerede på størrelse med leverandørmarkedet for offshore olje og gass. (Innsats nr. 1, 2015). Vi må være med, og skape grønne arbeidsplasser lokalt.

Inspirasjon til de unge

De unge i kommunen, som står foran utdannings- og karrierevalg, bør få vite mer om hvilke framtidige jobbmuligheter som finnes innen grønn teknologi her i kommunen. Vi bør derfor øke satsningen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom skole, forskningsmiljøer og næringsliv. De unge bør få muligheten til å bli inspirert og lære hvordan framtiden vil kunne se ut, og foreta grønne karrierevalg for egen og felles framtid. De enorme kunnskapsmessige ressursene som finnes i vår egen kommune bør kunne utnyttes bedre.

Vi må tenke smart. Ta vare på ressursene. Både menneskene og den grønne teknologien.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**