Grønne arbeidsplasser i Evje og Hornnes kommune

Agder Venstre

Evje og Hornnes har kommet gjennom prosessen med etablering av nye arbeidsplasser etter nedlegging av Evjemoen på en god måte. Men kommunen sliter med stor utpendling, noe som gjør oss sårbare for konjunkturendringer, slik som vi ser i oljeindustrien nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er derfor viktig å utvikle lokale alternative arbeidsplasser som kan utnytte kompetansen til de som pendler ut i dag.
Det er behov for å styrke Norges grønne konkurransekraft. Grønne arbeidsplasser er jobber innen landbruk, industri og administrasjon som bidrar til å ta vare på og forbedre miljøet. For norsk næringsliv peker det seg blant annet ut fire satsingsområder der bedriftene kan ta globalt lederskap: maritim sektor, prosessindustrien, kunnskapsindustri innen IKT, og fornybar energi.

Forholdet til regionrådet

For Evje og Hornnes kommune er det nå et uavklart forhold til Setesdal Regionråd, en eventuell avtale skal reforhandles i høst, og kommunereformen gjør mange interkommunale samarbeidstiltak usikre. Det er derfor viktig at kommunen lager en ny egen strategisk næringsplan med et særlig fokus på grønn vekst. En slik plan kan eventuelt sys sammen med næringsplanene til våre samarbeidspartnere, for at vi skal få best mulig tilpasning til lokale forhold. Evje og Hornnes Venstre ser et stort potensiale i å få etablert en lokal bedrift som har fornybar energi som spesiale, både på rådgivningssiden og utbyggingssiden.

Ta vare på gründerne

Vi må ha et bedre system for gründerivaretagelse. Gründeren selv må styre arbeidet med utvikle sitt prosjekt. Kommunen lager gode rammebetingelser, og gründerne selv skal stå for næringsutviklingen. Et system for støtte til næringsutviklerne også over tid må utvikles. Det må innføre kompensasjonsordning for eiendomsskatt i en oppstartsfase av en nyetablert bedrift.

Næringsklynger

Evjemoen og Verksmoen næringspark må brukes aktivt til utvikling av passende næringsklynger. I tillegg til at kommunen skal lage gode rammebetingelser for etablerere, skal kommunen løfte fram lokale bedrifter, for å gi både kommunen og bedriften et positivt omdømme utad. Kommunen må bidra til at det ikke skal etableres eller videreutvikles offentlige næringsvirksomheter dersom dette skjer i konkurranse med sårbare private bedrifter.

Evje og Hornnes Venstre

Jan Albert Haagensen

Leder og 2. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**