Til innhold

Bolyst, trivsel og utvikling!

Evje og Hornnes Venstre

Evje og Hornnes Venstre er et sosialliberalt parti. Hva betyr det?

Vi setter enkeltmennesket i sentrum og vil at alle skal kunne bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Sentralt i vår politikk står valgfrihet i egne liv og anledning til å skape egne muligheter. Samtidig vil vi ha et samfunn som kan hjelpe mennesker som trenger det og en politikk som sikrer fremtidige generasjoner de samme ressursene vi har i dag.

I Evje og Hornnes kommune har vi i åresvis kjempet for et rettferdig lokalsamfunn der alle kan være seg selv. Vi har fokus på tidlig innsats og tør å snakke om de vanskelige temaene som psykisk helse og mobbing. Vi er et stolt lokallag som setter den frivillige innsatsen i vår kommune høyt.

Evje og Hornnes Venstre vil:

 • Oppvekst og skole

  En god oppvekst varer livet ut, og vi skal ta psykisk helse på alvor fra vugge til grav

  Vi vil gjøre Evje og Hornnes kommune til et enda bedre sted å vokse opp. Et sted som gir bolyst og trivsel!

 • Næringsutvikling

  Sørge for etablering av flere gründerbaserte arbeidsplasser

  Sørge for god dialog mellom kommunen og næringslivet slik at vi sikrer gode vilkår

 • Frivillighet

  Legge til rette for forutsigbar støtte til frivilligheten og brukerorganisasjonene i vår kommune igjennom å styrke frivillighetsfondet

  Innføre forutsigbar støtte til frivillighetssentralen

 • Helse og levekår

  Vi ønsker å ivareta og aktivisere de eldre i vår kommune.

  Vi ønsker å ivareta den enkelte innbygger utifra sine faktiske behov

Nyhetssaker

Flere nyheter