Uten frivilligheten stopper Norge

Sist lørdag 22. august dro jeg til Raufoss for å være med på stand for Venstre. På vei til Raufoss var jeg vitne til MYE frivillig innsats: På Bøverbru var det Triatlon, arrangert av Bøberbru Idrettslag og Bøverbru Vel. Over 70 deltagere og MANGE frivillige som stilte opp for å få dette til. Så kom jeg til Reinsvoll: Der var det Reinsvolldagen med masse folk og mange aktiviteter stelt i stand av frivillige i regi av Reinsvoll Vel.
Ved AMFI på Raufoss var vi mange frivillige som sto på stand for alle politiske partier samt noen som solgte lodd til inntekt for Raufoss-fotballen.
SÅ mye frivillig innsats ! SÅ mye morsom aktivitet og gode møteplasser !

Folkehelseloven sier at kommunen skal samarbeide med frivilligheten. I samarbeid med frivilligheten kan det utvikles aktiviteter og løsninger som supplement til kommunens velferdsordninger og i forebyggende arbeid innen fysisk og psykisk helse. På stand for Venstre på lørdag pratet jeg med en flott eldre dame om ensomhet i samfunnet. Både hun og jeg mintes at det før var vanlig å gå på besøk til hverandre. Det er det nok mindre av nå. Det viser seg at det er mye ensomhet i alle aldersgrupper-. Frivilligheten er viktig for å forebygge ensomhet. Frivilliheten skaper møteplasser for alle, også på tvers av generasjoner.

Venstre vil støtte styrking av Frivillighetssentralen som koordinator for frivilligheten. Frivillige kan ofte ha behov for – og fortjener støtte fra kommunen, enten det er initiativ fra enkeltpersoner eller fra etablerte lag og foreninger. Selv var jeg med å starte prosjektet «Eldre som ressurs for barn», et forebyggende prosjekt på Bøverbru, for ca 15 år siden. Det er etter hvert videreført som «Besteforeldre i skolen». Vi søkte- og fikk- prosjektmidler fra Extra-spillet. Med velvillighet og engasjement fra skolen og god hjelp fra Geir Sollie på Kulturkontoret, ble det et svært vellykket prosjekt som har vakt oppmerksomhet nasjonalt og til og med internasjonalt. Men viktigst av alt at det har fortsatt i alle disse årene på skolen vår til glede for elevene og i høyeste grad for de eldre hjelperne: Det er så viktig med frivillighet – for den som mottar og ikke minst for den som gir. Som en av deltagerne den gang sa: «Når vi eldre for en gongs skyld blir kælt RESSURS, så vil je vara med !»

Venstre vil jobbe for at kommunen samarbeider med og gir støtte til frivilligheten på alle arenarer innen oppvekst, skole, omsorg, kultur, integreing av flyktninger , ja overalt !

Venstres valgspråk er FOLK FØRST ! GODT VALG !

Kristin Ringerud. 4. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**