Jeg har stemt VENSTRE i V. Toten !

Jeg er bortreist på valgdagen og har forhåndsstemt. Og jeg stemte VENSTRE som jeg alltid har gjort. OG HVORFOR ?
– Venstre er et liberalt parti, setter ”Folk først”, har et sunt menneskesyn og tar menneskerettigheter på alvor.
– V. Toten Venstre setter god økonomistyring som 1. prioritet ved valget nå, akkurat som ved forrige kommunevalg. V. Toten Venstre har stemt for upopulære forslag for å vise at vi tar de økonomiske utfordringene på alvor – og vil fortsatt gjøre det når det er nødvendig, men forsvarlig.
Venstre vil jobbe for å markedsføre V. Toten som en god kommune å bo i- øke bolysten og folketallet og dermed økte inntekter. Og vi tror at mer samarbeid med nabokommunene og gjerne kommunesammenslåing er viktig også pga økonomien.
– Venstre er partiet som setter god miljøpolitikk høyt, noe som er viktig for oss og for generasjoner etter oss.
– Venstre er skolepartiet, jobber for kompetente lærere som får jobbe som lærere og vil prioritere å ansette flere helsesøstere og/ eller andre relevante fagpersoner i skolemiljøet .
– Venstre vil, som alle andre partier, sikre gode velferdstiltak for alle som trenger det. Vi mener også det er svært viktig å satse sterkt på forebyggende arbeid ift fysisk og psykisk helse. Vi har tro på å videreutvikle Frisklivssentralene til denne oppgaven.
– Og på alle områder trenger vi frivillighet ! Venstre vil støtte opp om Frivillighetssentralen og at private initiativtagere/ ildsjeler og etablerte lag og foreninger får den støtten de har behov for og fortjener . Uten frivilligheten stopper Norge !
I disse dager er vi vitne til dugnadsånden for å hjelpe flyktninger. Og vi erfarer igjen det vi vet fra før: At frivillig innsats gir minst like mye til giveren som til mottageren ! Det er meningsfullt å hjelpe våre medmennesker.
– Venstre har slagordet ”Folk først”. Jeg mener ”grasrota” er viktig i alle organisasjoner: Selv jobber jeg i Sykehuset Innlandet, et meget stort ”system”, som dessverre er preget av ”systemet først”.
– V. Toten Venstre har 3 flotte, unge og engasjerte personer som toppkandidater: Kjersti fra Raufoss, Per Håkon fra Bøverbru og Frode fra Reinsvoll. De vil jobbe for at V. Totens innbyggere skal ”først”: ”Folk først” framfor systemene.

Så hvorfor stemte jeg på VENSTRE i V. Toten ?
Ja, hvorfor ikke ?

GODT VALG !

Kristin Ringerud, listekandidat V. Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**