Tåkeprat om folkeavstemming

Foto: Privat

Ordføreren i Sigdal kan ikke ha forstått ordlyden i kommunestyrets tidligere prinsippvedtak fra 1996 om lokal folkeavstemming.

Vedtaket lyder slik:

Kommunestyret plikter å ta stilling til forslag om rådgivende folkeavstemming når minst fem (5) prosent av de stemmeberettigede krever det.

Venstre varsla gjennom interpellasjon 17. juni at nær 300 personer allerede da hadde skrevet under krav om folkeavstemming. Ordføreren hevder at for å få opp sak i møtet 10. september måtte kommunestyret ha vedtatt dette i juni.

Det er her ordføreren går seg vill. Kommunestyret skal ikke vedta om kommunestyret skal ta opp sak. Kommunestyret plikter å ta stilling til krav om folkeavstemming når 5 prosent krever det. Kommunestyret utfører ikke sin plikt når det ikke tas stilling til kravet.

Venstres krav om at kommunestyret tar stilling til spørsmålet har ordføreren ingen respekt for. Det får vi leve med. Verre er det at hun avviser over 500 innbyggere.

Hun prøver på en formalistisk måte å vri seg unna og hevder at underskriftene ble levert for seint. Hvis 14 dager ikke holder for å kunne sette sak på saklista i en sak der kommunestyret plikter å ta stilling, er det mer enn underlig.

Verken ordfører eller rådmann gav noen tilbakemelding om problemer da jeg leverte listene for 14 dager siden. Det kom heller ikke noe skriftlig svar. Det måtte jeg purre på rett før helga.

Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at rådmannen uttaler seg til Bygdeposten i dag og hevder at han ikke hadde tid til saksbehandling. Det sier jo også noe når rådmamen også bidrar aktivt for å hindre at kommunestyret utfører sin plikt og tar stilling til krav fra over 500 innbyggere med stemmerett.

Men siste ord i saken er ikke sagt. Venstre fortsetter kampen, VI samler flere underskrifter og fremmer saken på nytt. Til budsjettmøte i desember (om tre måneder) bør vel rådmannen kunne klare å få ferdig en saksbehandling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**