Hole Venstre til himmels!

Vi i Hole Venstre har laget en video med Hole kommune fra lufta!

https://youtu.be/Toz_4kw4BoY

Vi håper du nyter utsikten, og stemmer du på oss vil vi bevare det grønne ved bygda vår! Våre viktigste saker blir å få orden i kommuneøkonomien til Hole som nå er på vaklende fot, og forsvare naturverdiene i bygda gjennom at Ringeriksbanen og E16 finner et traséalternativ med minimal skade. Vi ønsker å gi mer til de som trenger det mest og vi ønsker å bringe innovasjon som en drivende faktor i bygdas politikk.

God forberedt

Hole Venstre satser på ungdommen og miljøet – Fordi en kommune i vekst må tenke langsiktig!

Stemmer du på oss får du kompetente og engasjerte politikere som ønsker å drive en positiv endring – med et oversiktlig perspektiv!

#StemVenstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**