Venstres 10 lokale klimatiltak

Solfangeranlegget på Åråsen
Solfangeranlegget på Åråsen, Foto: Mats Olsen

Å gjøre noe med de globale klimaproblemene handler om å ta lokalt ansvar, men også om å gå med åpne øyne og faste skritt mot fremtiden. Venstre tror på nye, teknologiske løsninger og et bærekraftig samfunn med lave klimagassutslipp. Et slikt samfunn kommer ikke av seg selv: det kreves tydelige politiske prioriteringer, og det offentlige må bidra til at nye, miljøvennlige løsninger blir satt ut i livet. Venstre vil at Skedsmo skal være en kommune som går i front, og befester seg som et klimafyrtårn.

Venstres 10 tiltak:

1. Bygge Romeriksbanen til Kjeller via Ahus og Lillestrøm

2. Flere, raskere og mer direkte bussavganger

3. Legge om til nullutslippsteknologi i den kommunale bilparken og gjøre kollektivtrafikken klimanøytral

4. Flere ladeplasser og hurtigladere for el-biler, samt etablere flere hydrogenstasjoner

5. Egen støtteordning for borettslag som vil etablere ladeplasser for el-bil

6. Utvide bysykkelordningen til Kjeller og Strømmen

7. Egen sykkelhighway gjennom Lillestrøm, og flere sykkelveier og sykkelfelt i hele kommunen

8. Tilrettelegge for at flere kan benytte klimavennlig fjernvarme fra 100% fornybare ressurser

9. Strenge krav til energieffektivitet og stimulere til bygging av passivhus og plusshus

10. Økt bruk av tre/massivtre som bygningsmateriale

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**