Venstres 10 tiltak for en bedre skole

Foto: Mats Olsen

Hovedoppgaven i skolen er å sørge for at alle barn får utvikle sitt potensial, og får tilegne seg den kunnskapen de trenger. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Gode lærere med tid til elevene er nøkkelen til en god skole.

Skedsmoskolen er en god skole, med dyktige lærere og god skoleledelse. Men vi er ikke i mål. Venstre har store ambisjoner for Skedsmoskolen. Vi skal jobbe for å finne enda smartere løsninger og skape en enda bedre skole for elevene i Skedsmo.

Venstres 10 tiltak:

1. Høyere lærertetthet: flere gode lærere

2. Bedre lærere: gi ansatte i lærerstillinger uten rett formell kompetanse en mulighet til å tilegne seg denne kompetansen ved siden av jobb

3. Avlaste lærerne ved å ansette andre yrkesgrupper i skolen, slik at lærerne kan få mer tid til å være lærer

4. Trygge og gode klasseledere: videreføre og utvide ordningen “kompetanse for kvalitet”

5. Flere helsesøstre i skolen

6. Ny skole i Lillestrøm

7. Innføre sommerskole som et frivillig tilbud i sommerferien

8. Styrke morsmålsundervisningen

9. Styrke tidlig innsats allerede fra barnehagealder

10. Flere pedagoger i barnehagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**